Geen categorie

Werkvolk gezocht.

werkende-mensen - Delphi Mindconnection

“De coronacrisis is nog niet achter de rug, maar toch is het voor bedrijven al even moeilijk als voor het begin van de pandemie in maart 2020 om geschikt personeel te vinden. In maart en april was er een recordaantal nieuwe vacatures, maar geschikt personeel vinden blijkt moeilijk.” Aldus De Tijd vandaag 

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/bedrijven-krijgen-vacatures-nu-al-niet-meer-ingevuld/10308898.html?_sp_ses=8d738473-e733-4fd4-b8ec-1c23a29e7e12

De vraag die zich dan stelt is hoe kan dat (want er zijn toch meer werklozen) en wat heeft VDAB (niet) gedaan om deze oververhitting te vermijden ?!

Daarom neem ik je even mee in de cijfers, zowel op Vlaams als op Turnhouts nivo. Ik vergelijk een aantal kenmerken van de werkloosheid over de jaren 2019 en 2020.

De cijfers die je te zien krijgt zijn dus achtereenvolgens deze van 2019 en 2020.

Gemiddeld aantal werklozen Vlaanderen

184.851    195.591

86.029 laaggeschoolden    88.934 laaggeschoolden

19.675 werklozen in opleiding  19.012 wl in opleiding

30.261  1 tot 2  jaar werkloos  33.522 1 tot 2 jaar werkloos

59.236 +2 jaar werkloos   61.582 +2 jaar werkloos

32.120 werklozen die geen Nederlands kennen  34.212 in 2020

31.474 werklozen met een arbeidshandicap  33.289 in 2020

Gemiddeld aantal werklozen in Turnhout

2.163    2.315

1.111 laaggeschoolden    1.157 in 2020

252 in opleiding, 230 in 2020

356   1 tot 2 jaar werkloos; 412 in 2020

778   + 2 jaar werkloos; 813   +2 jaar werkloos in 2020

458 werklozen die geen Nederlands kennen; 445 in 2020

451 werklozen met een arbeidshandicap; 490 in 2020

Enkele conclusies

*staar je niet blind op het totaal aantal werklozen, want vele duizenden van hen zijn niet onmiddellijk en/of 100% inzetbaar op de arbeidsmarkt.

Als samenleving moeten we ons dan ook afvragen of het nog wel zin heeft al die niet- of moeilijk inzetbaren te blijven meetellen in de totale groep ??

*Ondanks de flink hogere cijfers is er een flinke daling in het aantal werklozen in opleiding. Daar zit uiteraard corona voor veel tussen.

*de groep van langdurig werklozen (+ 1jaar en vooral +2 jaar) is net als de groep laaggeschoolden, sterk aangegroeid

*VDAB moet snel extra middelen krijgen om de achterstand inzake opleidingen, niet enkel in te halen maar vooral meer werklozen uit de ‘risicogroepen’ opnieuw inzetbaar te maken.

*werkgevers moeten SNEL alle discriminaties -van ouderen en niet-Belgen- op de arbeidsmarkt wegwerken !! https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/25/discriminatie-op-antwerpse-arbeidsmarkt-rond-leeftijd-en-afkomst/

Standaard