Geen categorie

Afstemmen en coördineren

Werken onder spoorwegbrug Wolsemstraat | Dilbeek

Maandag 17 mei zal -en dit voor de vierde keer op goed 2 en een half jaar- de Steenweg Op Merksplas alweer (gedeeltelijk) worden opengegooid !!

Het valt toe te juichen dat men werkt aan de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers, die deze baan moet oversteken.

Zo waren er de riolerings- en fietspadwerken op het grondgebied van Merksplas.

Eerder werd ook een midden-eiland aangelegd ter hoogte van het crematorium in september 2018.

Eenzelfde ingreep startte enkele weken geleden ter hoogte van de Leemshoeve en is tot op heden nog niet afgerond. Daar is nog een verkeerslichtenregeling van toepassing.

Nu is het de bedoeling om ook zo’n veilige oversteek te maken ter hoogte van de in- en uitgang van het AZ ziekenhuis, campus Sint-Jozef.

Zoals bij de vorige ingrepen zullen deze werken ook nu weer zorgen voor de nodige verkeershinder en omleidingen. Bovendien is de weg van en naar Koekhoven nog altijd niet opnieuw opengesteld. Dit wegens de aanleg van fietspaden.

Wat ik me afvraag

was het nu echt niet mogelijk om deze 3 ingrepen tegelijkertijd uit te voeren. Met eventueel een éénmalige periode van twee tot 3 maanden de Steenweg Op Merksplas helemaal af te sluiten. (uitgezonderd plaatselijk verkeer)

In dat geval was er slechts één keer verkeersellende geweest.

Afstemmen en coördineren blijven toch loze begrippen bij de wegbeheerder AWV.

Standaard