Geen categorie

Goed geïnformeerd zijn

Fotobehang Leraar en leerlingen in de klas, vector illustratie • Pixers® -  We leven om te veranderen

Als een verwittigd man er twee waard is, dan is een goed geïnformeerde Turnhoutenaar er zeker drie waard. Dat zal blijken als je deze blog hebt ontcijferd.

Heeft niet elk van de 13 Vlaamse centrumsteden, gelijkaardige problemen als Turnhout ? Ja, zeker wel maar meestal zijn die problemen van een andere -veel kleinere- schaalgrootte dan in Turnhout.

Met zo’n 45.700 inwoners is onze stad veruit ook de kleinste centrumstad, terwijl Turnhout inzake de gekende problematieken vaak in de hoogste of laagste regionen vertoeft. Dat heeft dan weer als gevolg dat het absorberen van armoede èn van nieuwkomers, veel moeizamer verloopt dan in grotere steden. En dat je kan spreken van collectieve verarming van en in de stad

Naar aanleiding van de meest recente leeflooncijfers, maakte ik een overzicht van de situatie in alle 13 centrumsteden.

In deze tabel kan je achtereenvolgens deze cijfers lezen : aantal leefloners per duizend inwoners jaar 2020; het aantal erkende vluchtelingen in leefloon EV, zowel in cijfers, als in aantal per duizend inwoners gevolgd door de cijfers van het arrondissement. Tenslotte ook de cijfers van het aantal studenten die leefloon krijgen, in cijfers en per duizend, per stad en per arrondissement (al deze cijfers zijn deze van december 2020)

Turnhout = 23,17; EV=301–6,65; 627-1,35; Student 116-2,56; 313-0,67

Aalst = 11,81; EV=277-1,06; 446-1,52; Student 93-1,06; 223-0,76

A’werpen = 8,36; EV=2445-4,62; 2887-2,73; Student 358-0,68; 597-0,56

Roeselare=15,49; EV=245-3,86; 338-2,19; Student 91-1,43; 132-0,85

Mechelen=22,04; EV=253-2,92; 590-1,7; Student 299-3,44; 535-1,54

Gent=26,19; EV=1082-4,1; 1252-2,22; Student 789-2,99; 878-1,56

Genk=9,69; EV=109-1,64; 580-1,38; Student 60-0,9; 201-0,48

Hasselt=12,74 EV=244-3,11; 580-1,38; Student 63-0,8; 201-1,38

Oostende=25,54 EV=449-6,27; 546-3,46; Student 181-2,53; 217-1,38

St-Niklaas=19,65 EV=341-4,34; 505-1,98; Student 112-1,43; 211-0,83

Kortrijk=16,54 EV=315-4,09; 581-1,99; Student 174-2,26; 283-0,97

Brugge=10,37 EV=201-1,69; 319-1,13; Student 110-0,93; 173-0,61

Leuven=21,6 EV=658-6,44; 1070-2,09 Student 166-1,62;423-0,83

Conclusies

Inzake leeflooncijfer jaar 2020 -van laag naar hoog-, staat Turnhout op plaats 11, gevolgd door Oostende en Gent

Wat het aantal erkende vluchtelingen in leefloon betreft, eveneens van laag naar hoog staat Turnhout op plaats 13, de laatste plaats dus met het hoogste aantal…

Ook wat het aantal studenten met leefloon betreft, toont Turnhout zich erg (te ?) goedgeefs, van laag naar hoog staat onze stad hier eveneens op plaats 11 (2,56/1000) gevolgd door Gent (2,99/1000) en Mechelen (3,44/1000)

Diezelfde 11e plaats, maar nu van hoog tot laag neemt Turnhout is als we  de welvaartsindex van de 13 centrumsteden vergelijken.

Turnhout = 95/100; Genk = 91/100 en Antwerpen = 87/100

Aanbevelingen

Volgens mij zijn er twee belangrijke prioriteiten waarop het Turnhoutse beleid nu dringend nog meer moet op inzetten. Dat is op deze armoedeproblematiek, waarbij de vraag moet worden gesteld of wij bvb inzake studenten met leefloon niet te gul zijn…

En anderzijds is dat de vernieuwing en verbetering van straten en stoepen.

Dit niet doen zou wel eens kunnen betekenen dat het huidige bestuur er maar bekaaid zal vanaf komen in 2024…

Standaard