Geen categorie

Het WERK(t) in Turnhout

OCMW | Alweer een opgebrand geval

Van de 168 Turnhoutenaars die het tweejarige traject van het Programma Werk afrondden, was 81,8% binnen de twaalf maanden aan het werk. Het tewerkstellingsproject voor mensen met een leefloon werpt zijn vruchten af. Zo staat te lezen in GVA.  https://www.gva.be/cnt/dmf20210412_97251384

Sinds de start in 2017, zouden zowat 350 leefloners in dit programma, wat twee jaar duurt, zijn gestapt. In 2019 stroomden 81 mensen uit, in 2020 waren dat er 87. “Van die 168 mensen was 63% aan het werk binnen de drie maanden nadat ze waren uitgestroomd, na 12 maanden was dat 81,8%”, zegt schepen van Welzijn Kelly Verheyen

Dat is op zich uiteraard goed nieuws. Maar, ik heb de, voor sommige onhebbelijke, gewoonte om iets verder, achter die cijfers te kijken.

En de eerste vraag die ik dan stel is : en wat is de invloed van al deze (vrij dure) inspanningen van de stad/ocmw op het aantal leefloners ?

De cijfers

Als referentiepunt neem ik telkens de leefloon-cijfers van november. Te beginnen met november 2017. Op dat ogenblik zijn er 379 niet EU’ers leefloongerechtigd, 41 EU’ers en 250 Belgen. (totaal = 670)

November 2018 geeft het volgende resultaat : 422 niet EU’ers; 51 EU’ers en 241 Belgen (totaal = 714)

Een jaar later : 365 niet EU’ers; 55 EU’ers en 242B Belgen (totaal = 662)

Om in november 2020 volgende cijfers op te tekenen : 376 niet EU’ers; 64 EU’ers en 263 Belgen (totaal = 703)

Deze cijfers tonen aan dat het programma Werk, zeker resultaten boekt. Wetende dat het traject -ten vroegste- pas na 24 maanden ook resulteert in duurzame tewerkstelling. Maar dat tegelijk de instroom in het leefloon -en dus ook de instroom van nieuwkomers-  is blijven aanhouden…

Ik wil ook nog meegeven dat met 414 leefloon-gerechtigden van minder dan 34 jaar, (230 die -25 jaar oud zijn en 184 tussen 25 en 34 j oud) het leefoon vooral -met bijna 60%- een probleem is van/voor jonge mensen. En de verhouding mannen (356) en vrouwen (347) quasi  gelijk loopt.

In het artikel van GVA staat ook te lezen dat Het project richt zich op mensen met een leefloon, van wie bijna 40% anderstalig is. Vermits -gemiddeld- 55% van alle leefloongerechtigden van herkomst uit een NIET Europees land komt kan het cijfer van 40% bezwaarlijk correct zijn !

En de VDAB ?

En ondanks al deze inspanningen van de stad Turnhout, blijft het probleem van de hoge werkloosheid in onze stad ondertussen ook maar aanhouden.

Voor een belangrijk deel is dat omdat VDAB de werklozen in de steek laat.

Maar daarover schreef ik in het weekend nog een vrije tribune in doorbraak, die je via deze link kan lezen.  https://doorbraak.be/vdab-laat-werklozen-in-de-steek/

Standaard