Geen categorie

+6 maand werkloos en afgeschreven

Store stands closed near Wall Street as the coronavirus keeps financial markets and businesses mostly closed on May 08, 2020 in New York City. The...

Het ziet er niet goed uit op de arbeidsmarkt in Vlaanderen. Alhoewel de media berichten dat het werkloosheidspeil in Vlaanderen opnieuw op het peil van vóór de coronacrisis ligt, is dit niet echt goed nieuws.

Wie op de cijferwebsite van VDAB -Arvastat- de cijfers bekijkt, komt tot onthutsende vaststellingen.

Zo blijkt immers dat de afname van het werklozenaantal -in Vlaanderen- zich helemaal beperkt tot wie minder dan 6 maanden werkloos is geweest.

Enkele cijfers

In vergelijking met januari 2020 is er enkel een opmerkelijke vermindering kan de kortdurende werkloosheid. Zo zijn er maar liefst 14.736 werklozen minder in de groep van minder dan 6 maanden werkloos

Maar vanaf + 6 maanden werkloos vallen er enkel stijgingen te noteren ! Zo +2.616 bij de hen die +6 maanden werkloos zijn en een stijging met +7132 voor de groep die 1 tot 2 jaar werkloos is. Voor de groepen die al + 2 jaar werkloos zijn komen er 4.192 werklozen bij. (+1.102 die meer dan 5 jaar werkloos zijn)

Situatie in Turnhout

De cijfers in Turnhout voor de crisis (januari 2020) en nu (maart 2021)

Minder dan 3 maand werkloos = -97

3 tot 6 maand werkloos = -52

6 maanden tot 1 jaar werkloos = -23

+ 1 jaar tot 2 jaar werkloos = + 119

+ 2 tot 3 jaar werkloos = +31

+3 tot 4 jaar werkloos = +1

+4 tot 5 jaar werkloos = +36

+ 5 jaar werkloos = +13

Ik kan niet anders dan concluderen dat VDAB de werklozen in de steek laat. Ik maakte mijn bekommernissen over aan Vlaams Minister van werk, Hilde Crevits.

Wie deze nota graag in zijn geheel in zijn bezit wil krijgen, stuurt me zijn emailadres en ik bezorg je de nota.

Standaard