Geen categorie

De speld en de hooiberg

De “stempelkaart” wordt elektronisch | RVA

Werkloosheid

In tegenstelling tot wat algemeen werd verwacht is in de maand maart, de werkloosheid gedaald. In Vlaanderen met 3,2% en in Turnhout met 3,5%

In de globale cijfers tellen we in Turnhout 82 werklozen minder. Netjes verdeeld over 41 van Belgische en 41 van vreemde origine. De vermindering van het aantal werklozen die ook een uitkering ontvangen is -met -57- in aantal iets minder. Ten overstaan van een jaar geleden een vermindering met 8.

Structurele problemen blijven onveranderd

Welke zijn dat dan ?

a) een groot aantal werklozen -53%- van vreemde origine  

b) een groot aantal -51%- laaggeschoolden  

c) een groot aantal langdurig werklozen waarvan 477 +1j; werkloos zijn en 850 zelfs langer dan 2 jaar…

Genereus sociaal stelsel

België is het enige land in Europa waar je onbeperkt in de tijd -vergoede- werkloze kan zijn en blijven. Wij tellen dan ook bijna 400 werklozen uit een ander land van de Europese unie. Met Nederland -192- en Roemenië -98- op kop. Je gaat in geen enkel ander land evenveel Belgen terugvinden in de werkloosheid. Wellicht zelfs helemaal géén…

Ook even kijken naar het aantal werklozen uit enkele vluchtelingenlanden. Zoals : uit Afghanistan zijn het er 74. Irak is goed voor 64 werklozen en Iran voor 30. Syrië telt er 76 en Somalië 59. Het grootste aantal van deze werklozen, zoniet allemaal, staan genoteerd onder de noemer andere, vooral leefloners dus. Want werklozen uit deze landen afkomstig moeten wel voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden (=voldoende dagen gewerkt volgens leeftijd, minstens 312) vooraleer recht te hebben op werklozensteun.

Een vaststelling bij zowel de Europese als niet-Europese werklozen is de laaggeschooldheid, analfabetisme en gebrekkige tot géén kennis van het Nederlands

Oproep aan alle actoren

Ik doe nogmaals een oproep aan alle actoren, stad/OCMW, VDAB en werkgevers om extra inspanningen te doen om tewerkstellingskansen voor de groep van laaggeschoolden en deze van vreemde origine nu echt te verhogen.

Zo bijvoorbeeld via het EVC systeem : erkenning van verworven competenties. Iedereen, van waar hij/zij ook komt en wat ook zijn/haar leerweg is geweest, kan wel iets.

Het lijkt me echt wel verantwoord dat de stad/ocmw enkele duizenden euro’s vrijmaakt om, samen met VDAB dergelijk proces op te zetten.

Hoe dat dan concreet kan verlopen . Daarover lees je meer in deze link. https://www.jobat.be/nl/art/raak-ik-zonder-diploma-nog-aan-een-job?utm_source=jobat&utm_medium=content&utm_campaign=mailing-sendtofriend

Het is vijf voor twaalf om de competentie-koe bij de horens te vatten !!

Standaard