Geen categorie

Handhaven

Klachten over politie-optreden Amsterdam | Trouw

De maatregelen die worden genomen in het kader van de pandemie komen -gelukkig heel beperkt- wel eens belachelijk over. Denk maar aan, je mag wel met 4 samenkomen in je tuin maar de gasten mogen niet langs uw huis passeren of naar het toilet gaan. Of je moet op de trein naar de kust aan het raam gaan zitten.

Maar alle andere maatregelen zoals dragen van een mondneuskapje, afstand bewaren, samenkomen met maximum 4 personen enz. …zijn wat mij betreft helemaal niet belachelijk en ik ga er nog steeds van uit dat ze bedoeld zijn om zowel mezelf als familie en vrienden te beschermen.

En ja, het is dan ook belangrijk dat de politie deze maatregelen moet handhaven. En dat loopt niet altijd van een leien dakje…

Soms heb ik ook de indruk dat bepaalde individuen en/of groepen niet liever doen dan incidenten veroorzaken. Zoals recent aan de Leopold de Waelplaats in Antwerpen. Daar was een groep van zo’n dertig tot vijftig mensen samengekomen was. Er werd gedronken, luide muziek gespeeld en enkelen stelden zich weerspannig op tegenover de politie. https://www.hln.be/antwerpen/vier-arrestaties-na-tumult-op-plein-in-antwerpen-politie-zet-honden-in-om-tientallen-jongeren-te-verjagen-wegens-overtreden-coronaregels~aa3c8c19/

Zij doen dat dan mijn inziens heel bewust om de politie uit te dagen en te jennen. Vanuit de logica actie vraagt om reactie. Maar voor de politie is het dan wel telkens dansen op een slappe koord van hoe treden wij hier nu op.

Want je kan er je geld op inzetten, telkens weer zal de politie het verwijt krijgen dat ze (te) hardhandig zijn opgetreden. Maar telkens weer blijkt ook, dat deze incidentveroorzakers, coronaovertreders, géén gevolg geven aan een herhaalde vraag van de politie om de samenkomst op te heffen en uiteen te gaan. Nee, integendeel kiest men voor de confrontatie met die politiemensen.

En als de politie dan ingrijpt komen de smartphones massaal boven om beelden te maken en die beelden altijd weer in hun voordeel op sociale media te gooien. Nooit zetten ze de aanleiding, de weerspannigheid en hun arrogantie erbij. Enkel die beelden die de politie in een slecht daglicht kunnen stellen.

En de media zijn dan maar al te gretig om al die klagers van zogenaamd hardhandig optreden een forum te bieden. En de eenzijdige beelden ook nog te delen. Wat verwachten die media dan eigenlijk ? Dat de politie maar laat begaan en/of doet alsof hun neus bloedt. Dan kunnen ze daar op afgerekend worden door diezelfde media…

Handhaven betekent ook, indien nodig, geweld gebruiken. Dat is de opdracht van de politie !!

Kortom, de eenzijdige benadering in deze is troef. Daar waar je toch zou moeten kunnen rekenen op enige journalistieke objectiviteit. Of heb ik het nu over een onbestaand begrip ?

Standaard