Geen categorie

Je bent 65 en je wil je spuitje

In this photo illustration, a man holds a syringe with a fake Covid-19 vaccine with the Pfizer logo in the background.

Het was de bedoeling om in Vlaanderen alle 65+ tegen 19 april te hebben gevaccineerd (met minstens een eerste prik) Minister Beke kondigde ondertussen al aan dat dit echter -ten vroegste- in de week van 3 mei zal zijn. Minstens 14 dagen later dus.

Maar dat het allemaal niet zo vlot zou lopen schreef ik eerder al in een blog tijd voor realiteit. https://wolput.com/2021/03/13/tijd-voor-realiteit/

De kranten publiceren regelmatig allerlei cijfers per gemeente. Zowel wat coronabesmettingen als het aantal vaccinaties betreft. Maar die zijn soms op het moment van publicatie al achterhaald.

Vlaanderen

Ik beperk me dan ook maar tot de officiële cijfers die Vlaanderen publiceert, via de vaccinatieteller en die leert me dat tot en met 2 april, er 404.133 personen van +65 jaar minstens deels werden gevaccineerd. Goed voor 29,77%.

En dat aantal werd bereikt in een periode van 19 kalenderdagen. Alhoewel dat ook weer niet helemaal juist is, omdat de rusthuisbewoners die reeds eerder aan bod kwamen ook in dit totaal inbegrepen zijn. Er zijn in Vlaanderen 1.357.531 personen die +65 zijn. Zowat 75.000 van hen wonen in een woonzorgcentrum.

Theoretisch moet het dan ook haalbaar zijn dat alle 65+ in de week van 3 mei minstens een eerste keer gevaccineerd zullen zijn. Hierbij dienen deze mensen wel rekening te houden dat, indien ze het astra-zeneca vaccin krijgen toegediend en nog eens 12 weken (3 maanden) verlopen vooraleer ze de tweede dosis krijgen. Een echt zorgeloze zomer zal het dan zeker nog niet  zijn…

Wanneer mijn beurt

Iedereen stelt zich de logische vraag : wanneer zal ik aan de beurt zijn ?! Dat is moeilijk exact te voorspellen, maar ik doe toch een poging voor een ‘brute benadering’.

In het vaccinatiecentrum in Turnhout kunnen in principe 17.771 vijfenzestig-plussers worden uitgenodigd. Dat zijn er 8.897 uit Turnhout; 3.428 uit Beerse; 3.208 uit Oud-Turnhout en 2.238 uit Vosselaar. (bevolkingscijfer 2020)

In de voorbije weken zou al zo’n 30% van hen (minstens) een eerste prik hebben gekregen. Dus blijven er nu nog zowat 12.440 te vaccineren. Dat wel allemaal in de veronderstelling dat 100% wil gevaccineerd worden.

In de week na Pasen krijgt het centrum 3.409 dosissen en een week later (12 april) 4.620 dosissen. Volgens de Vlaamse onderrichtingen zijn dit allemaal vaccins voor de 65+. En in principe ook allemaal eerste dosissen. Dat is omdat er minstens 4 weken moeten verlopen, tussen eerste en tweede dosis bij Moderna ; 5 weken bij Pfizer en 12 weken bij Astra zeneca.

Op het einde van de week van 12/4 zouden dus bijkomend, 8.029 personen uit de doelgroep van 65+ moeten gevaccineerd zijn met een eerste dosis. Dan resten er nog 4.400 te vaccineren. Nog steeds in de veronderstelling dat 100% zich laat inenten.

Vanaf 19/4 zal het wat ingewikkelder worden. Niet alleen zullen er dan 65+ zijn die vanaf dan een 2e dosis moeten krijgen. Maar vanaf die datum zal ook de groep van risicopatiënten, jonger dan 65 jaar worden uitgenodigd om te worden gevaccineerd.

Op de vraag hoe het kan dat een 80 jarige nog geen uitnodiging kreeg en zijn buur van 55j al wel werd gevaccineerd moet ik bevestigend antwoorden. Dat kan te maken hebben met het feit dat bij ,de start van de 65+, er ook jongeren mensen werden opgeroepen indien er teveel afwezigen waren. Zo verklaarde Luc Op De Beeck in GVA van 22/3 : “We willen geen vaccins verloren laten gaan. Daarom belden we op het eind van de dag de politie met de opdracht: stuur eens vijf combi’s met agenten. We hebben de prioritaire beroepen zoals brandweer en politie gevaccineerd met de dagelijkse overschotten, maar die lijst is bijna afgewerkt.” Nochtans was toen al de onderrichting van Minister Beke om prioriteit te geven aan 65+… Verder is het ook zo dat meerdere vrijwilligers in woonzorgcentra ook al werden gevaccineerd.

De eerstelijnszone Kempenland, waaronder ook Turnhout, heeft nu een ruime reservelijst. Indien mensen die werden uitgenodigd niet komen opdagen kan men uit die lijst putten. Er werd ons verzekerd dat met deze lijst van oud naar jonger zal worden gewerkt. En hopelijk kunnen we daar ook op vertrouwen. Want op die basis werd mijn berekening ook gemaakt.

Spuitje naar de vrijheid

Laat je niet misleiden door slogans als ‘ik laat me vaccineren want ik wil mijn vrijheid terug’. Zo lees ik in de krant, dat men in de Delhaize warenhuizen nogal wat klanten krijgt die hun mondmasker niet meer willen dragen omdat ze al gevaccineerd zijn. Op datzelfde ogenblik valt er een folder van de eerstelijnszone Kempenland in mijn brievenbus. Daarin in grote letters ‘ik laat me vaccineren omdat ik mijn vrijheid terug wil’.  https://www.hln.be/binnenland/delhaize-sommige-gevaccineerde-klanten-weigeren-mondmasker-te-dragen~a6bffc4f/

Maar dat is dus een veel te suggestieve en niet correcte titel die mensen in verwarring brengt. Ook na je vaccinatie MOET je alle geldende coronamaatregelen nog BLIJVEN opvolgen. En dit tot nader order !!

Standaard