Geen categorie

Goedkoop huren heeft een prijs

Eerste woningen in aanbouw op verkaveling 'De Kremer' (Pelt) - Het Belang  van Limburg Mobile

Sociale huisvesting is een goede zaak. Door de inspanningen van de belastingbetaler kan de overheid geld vrijmaken om ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen zich kunnen inschrijven voor een degelijke en vooral betaalbare huisvesting.

Dat er een structureel tekort is aan sociale huisvesting, zeker in centrumsteden heeft ook te maken met het feit dat niet alle gemeenten voldoende sociale huisvesting willen voorzien. De norm = 7%. En dan krijg je uiteraard een snellere verzadiging in de centrumsteden.

De voorwaarden om je te kunnen inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij -zoals de Ark bvb- zijn dan ook redelijk stringent en hebben alles te maken met je inkomsten en het NIET hebben van  een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk, in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt. Of in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven. In binnen-of buitenland. (er zijn bepaalde uitzonderingen voorzien)  https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Huren-van-een-sociale-woning/Mag-u-een-sociale-woning-huren/Heeft-u-geen-eigendom

Alhoewel door sommigen gecontesteerd, vind ik het maar heel terecht dat er ook controles worden uitgevoerd. Vooral wat het hebben van een eigendom betreft in het buitenland. Zo bleek dit weekend dat in Lier 25 sociale huurders in Lier hebben eigendom in buitenland. Zij worden dan ook helemaal terecht uit hun sociale woning gezet. Met eventueel nog een terechte boete bovenop. https://www.gva.be/cnt/dmf20210321_94602805

Een ochheere ocharme is in deze echt NIET nodig en al zeker niet op zijn plaats. Want wie niet of nooit heeft willen aangeven een eigendom in het buitenland te bezitten heeft behalve schuldig verzuim, ook en vooral fraude gepleegd.

Enkel voor wie deze eigendom, lopende het huurcontract, deels of geheel heeft verworven wegens een erfenis ben ik van mening dat er door de sociale huisvesting een regeling moet kunnen worden getroffen. Door dit eventueel mee te verrekenen in de te betalen huur.

Overal controleren

De redenering die sommigen aanhouden van ‘je mag wel 200.000 € op een spaarboekje hebben of een peperdure auto voor de deur van je goedkope sociale woning’ zonder dat dit gevolgen heeft, gaat in deze niet op ! Het recht op wonen mag dan wel een universeel grondrecht vormen,  internationaal en nationaal erkend en juridisch verankerd.

Maar het recht op een goedkope sociale woning hangt vast aan voorwaarden die voor iedereen gelden en wettelijk of decretaal zijn verankerd.

Maar, gelukkig is dit een probleem wat we in Turnhout niet kennen. Voor zover ik weet zijn hier door De Ark nog geen controles geweest naar het bezit van eigendommen in het buitenland. Of zijn deze controles ook niet voorzien !

Het zou nochtans niet meer dan logisch èn sociaal verantwoord zijn dat dergelijke controles verplicht worden voor ALLE sociale huisvestingsmaatschappijen !

Sociale huisvesting  betreft immers gemeenschapsgeld !

Standaard