Geen categorie

Er was eens…

BeKa Fabriek - Geschiedenislokaal013

Er was eens -nog niet zo lang geleden- aandacht voor werk/tewerkstelling in een industrie- of KMO-zone. Zo stelde I.O.K. bij het toekennen van gronden altijd een tewerkstellingsvoorwaarde van 20 à 25 personen per hectare gevraagde industriegrond.

Dat was een nuttig en meetbaar afwegingskader.

Maar de stad Turnhout is blijkbaar van mening dat andere factoren voor een afwegingskader vele malen belangrijker zijn.

Zo staat het te lezen in GVA,

“Voor de toekomst van onze bedrijventerreinen hebben we vier ambities”, zegt Nele Jansen van de dienst Ondernemen en Werk. “Welke bedrijven wensen we op welke plaats in Turnhout, hoe doen we meer met de beschikbare ruimte, hoe zorgen we voor een betere ontsluiting en mobiliteit en wat doen we aan de omgevingskwaliteit?”  https://www.gva.be/cnt/dmf20210318_95493750

Als je het mij vraagt zijn dit erg magere ambities. Waarom ? Omdat het begrip werk/tewerkstelling, er zelfs helemaal niet meer in voorkomt…

Voor een stad met een zeer hoge werkloosheid en in die werkloosheid grote groepen van laaggeschoolden en werklozen van vreemde herkomst. Daarvan mag je toch verwachten dat het creëren van zoveel mogelijk bijkomende werkgelegenheid niet de enige maar wel de belangrijkste ambitie zou zijn ?! En al zeker niet enkel de groene besognes. Ik fris even het geheugen op wat de cijfers werkloosheid betreft.

Per einde februari 2021.

Totaal aantal werkzoekenden = 2.313. (2.203) 1.428 werkzoekenden onder de noemer WZUA (1.299) WZUA staat voor werkzoekende met een uitkeringsaanvraag.

456 ‘andere’ (459) waar vooral de leefloners in vervat zitten. Zoals je merkt blijft dat cijfer hoog. 1.264 mannelijke (1.227) en 1.049 vrouwelijke werklozen (976)

1.095 werklozen van Belgische herkomst (1.022) waardoor het % werkzoekenden van buitenlandse origine rond de 53% blijft schommelen (35% van de Turnhoutse bevolking is van buitenlandse origine)

273 werklozen volgen een opleiding bij VDAB (246) en 1.175 zijn laaggeschoold (1.129)

Wat de leeftijdsopdeling betreft tellen we 351 werklozen van -25 jaar (382); 811 in de groep van 25 tot 39 jaar (763); 637 in de leeftijd van 40 tot 54 jaar (581) en 514 die +55 jaar oud zijn (477)

Voor wat de werkloosheidsduur betreft zijn er enkele opmerkelijke en tegelijk ook verontrustende cijfers te noteren. De groep die -1 jaar werkloos is, 963 is verminderd (1072) Daarentegen is er een sterke stijging in de groep die +1 maar -2 jaar werkloos zijn : 484 (358) wat een stijging betekent van 36%…en hetzelfde doet zich voor in de groep + 2 jaar werkloos : 866 (773) of een stijging van 12%.

Tenzij deze stad enkel een groen cultuurparadijs wil op een economisch kerkhof, is de boodschap voor schepen Luc Op De Beeck en zijn diensten dan ook duidelijk en eenvoudig : uw ambities dringend bijstellen en huiswerk opnieuw maken ! En vooral ook : niet al uw (Paas)eieren in dat ene mandje van Signify leggen !!

Om het met de woorden van ‘Meester Frank’ te zeggen : vooruit en terug naar de tekentafel !!

Standaard