Geen categorie

Bericht aan het overlegcomité

Mijnheer de Premier, Mijnheer de Minister van volksgezondheid,

De roep om een lockdown klinkt, met steeds luidere stem bij steeds meer experten. U zal hierover wellicht over enkele dagen een politieke beslissing nemen.

Daarom wil ik u graag enkele bekommernissen onder de aandacht brengen. Te beginnen met te verwijzen naar de beslissingen die Gouverneur Berx vorig jaar in de zomer heeft genomen. Onder druk van de -ondertussen ter ziele gegane- Nationale veiligheidsraad werden over de ganse provincie Antwerpen strenge maatregelen genomen van een avondklok tot sluiting van fitness centra. De epidemiologische situatie was destijds veel minder zorgwekkend dan nu.

Hoe de situatie nu is over de verschillende provincies in ons land, staat beschreven in het rapport van Siensano van 22/3. Ik zet ze voor jullie gemakkelijkheidshalve op een rijtje. Om het lezen van dit bericht niet nodeloos lang te maken beperk ik mij tot het % positieve testen en rangschik ze van hoog tot laag.

Op 1 staat Namen met 11,3%; 2=Henegouwen met 10,1%; 3= Brusselse gewest met 9,2% (en dan moeten we nog afwachten wat de resultaten zullen zijn van een aantal manifestaties afgelopen weekend) Op plaats 4 vinden we Luxemburg met 8,7%; 5 = Waals Brabant met 8,3%; Pas op de 6e plaats komt de eerste Vlaamse provincie, met Oost-Vlaanderen en 7,5% wat ook het gemiddelde is voor gans België.

Op 7 komen we in Luik terecht met 7,2%; 8 is een gedeelde plaats voor Limburg en West-Vlaanderen met 6,4% net zoals we op plaats 9 zowel Antwerpen als Vlaams Brabant tegenkomen met 6,1%

Het lijkt me dan ook niet logisch om ‘alles samen in de zak van Zwarte Piet’ te stoppen (sorry, maar eigenlijk mag ik die benaming ook al niet meer gebruiken) maar bij een eventuele lockdown wat fijnmaziger tewerk te gaan.

Ik durf jullie suggereren om Wallonië en Brussel met een lockdown te beschermen zodat daar de druk op de zorg zou kunnen afnemen.

Of en hoe jullie met deze suggestie rekening zullen houden, dat verneem ik wel via een persconferentie van de voldongen feiten.

Dré Wolput Turnhout 22 maart 2021; 19.06 uur

Standaard