Geen categorie

With a little help from my friends

Wie goeie vrienden heeft kan, wanneer één of ander probleem hem of haar boven het hoofd groeit, meestal rekenen op die vrienden.

Nu is het een publiek geheim dat ik de socio-economische situatie in mijn stad al enkele jaren opvolg. En hoe meer ik de cijfers bekijk, hoe zorgwekkender ze worden.

Ik weet niet of onze bestuurders (burgemeester en schepenen) het zelf ook zo zien, maar een aantal problemen groeien steeds meer boven de kop -lees mogelijkheden- van onze stad uit.

Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat er géén inspanningen worden geleverd om de problemen die zich stellen inzake werkloosheid, aan te pakken.

Maar het lijkt steeds meer op een druppel op een hete plaat.

Ik ga niet nog eens alle cijfers citeren maar beperk me tot de situatie van de werkloosheid. Die is op zich al dramatisch genoeg !

Met nog géén 10% van de arrondissementele bevolking heeft onze stad wel 18% van de werklozenpopulatie onder de inwoners. 16 % van hen die effectief recht hebben op dopgeld en ruim 30% van de groep ‘andere’, waarin vooral leefloners zijn opgenomen.

Ik vraag me af in hoeverre streekorganisaties zoals I.O.K en streekplatform Kempen a) zich voldoende bewust zijn van deze Turnhoutse problemen en b) of zij er ook aan meewerken om deze mee aan te pakken, aan te kaarten op hogere echelons. ?

In mijn blog over de werkloosheidscijfers van februari trok ik de aandacht op de vaststelling dar er een (te) grote doorstroom is van werklozen  naar de groep die tussen 1 en 2 jaar werkloos zijn. Met maar liefst +36%  https://wolput.com/2021/03/02/het-korte-maandeke/

Ik vraag me af of VDAB wel voldoende inspanningen heeft gedaan om deze doorstroming te vermijden en of zij op korte termijn plannen hebben om deze trend te keren ?

Bijna 20% van de vacatures in het arrondissement, situeren zich in Turnhout. Voor ruim 40% van deze jobaanbiedingen is géén enkele scholingsvereiste voorzien. En toch blijft het aantal laaggeschoolde werklozen  in onze stad aangroeien.

Ik vraag mij af waarom VDAB nog geen grondige studie heeft gemaakt,  naar de oorzaken van deze aanhoudende mismatch ?

Niets zo moeilijk als een vierspan mennen

Maar wat ik me vooral afvraag : klopt het stadsbestuur wel voldoende hard op tafel van die bovenlokale streekorganen. Klinkt hun stem wel (voldoende) door op arrondissementeel, provinciaal en Vlaams niveau ? Of blijft men te veel en te makkelijk in z’n stedelijk coconnetje zitten en durft of wil men niet uit te vliegen ? Is men zich er voldoende van bewust dat de werkloosheid in Turnhout dit jaar wel eens zou kunnen aangroeien met ruim 300 werklozen ? Wegens te verwachten sluitingen en faillissementen na de pandemie ?!

Kan of mag deze stad wel rekenen op a little help from his friends op al die overlegplatformen of -erger nog- hebben wij daar géén vrienden, pleitbezorgers voor onze stad ? Zijn er nog middenveldorganisaties zoals vakbonden, of het vroegere ACW die zich om de toekomst van onze stad bekommeren ? Of hebben die allemaal hun handen vol met hun eigen besognes…

Recent kregen we zomaar enkele propagandablaadjes in de bus van twee Turnhoutse bestuurspartijen. Tot mijn verbazing heb ik daarin weinig tot niets in gelezen over deze socio-economische problemen waar onze stad mee te kampen heeft. Dat versterkt mij in de gedachte dat iedereen wat bezig is met z’n eigen ding maar geen of veel te weinig oog heeft voor het geheel.

In 2013 werd een neef van mij Belgisch kampioen Mennen Vierspan. Vier paarden mennen is voor mij het moeilijkste wat er is, verklaarde Peter. De vier paarden moet je goed op elkaar afstemmen. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de 4 paarden in de Turnhoutse coalitie nog steeds niet goed zijn afgestemd op mekaar en elk een andere richting volgen.

Met nog eens een extra fietsstraat of dromen van Turnhout cultuurstad in 2030 gaan we de sterk groeiende armoede in Turnhout niet terugdringen. Dat de pandemie één en ander het afgelopen jaar heeft bemoeilijkt…zal zeker we zijn. Maar ondertussen is het derde jaar van de legislatuur al begonnen. Net als in een menwedstrijd, is het rijden tussen hindernissen en moet je de teugels goed en strak in handen houden, om de paarden in goede banen te blijven leiden. Anders zal je nooit kampioen worden

Dat we niks moeten verwachten op vak van solidariteit van de stadsregio naar Turnhout toe,  heb ik in mijn blogs al herhaalde malen aangetoond.

Ondertussen zet Vlaanderen (Somers) volop in op regiovorming. Maar of daarvan, gezien de voorafgaande vaststellingen, ook maar enig soelaas mag worden verwacht ??!!

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/regiovorming

Standaard