Geen categorie

Het korte maandeke

Kalender “48MZ” Februari 2021 om af te drukken - Michel Zbinden NL

Zoals steeds geef ik weer een update over de werkloosheidscijfers in onze stad. De cijfers van 2/21 worden vergeleken met die van 2/20 (die cijfers staan ( ) vermeld)

Totaal aantal werkzoekenden = 2.313. (2.203) 1.428 werkzoekenden onder de noemer WZUA (1.299) WZUA staat voor werkzoekende met een uitkeringsaanvraag.

456 ‘andere’ (459) waar vooral de leefloners in vervat zitten. Zoals je merkt blijft dat cijfer hoog. 1.264 mannelijke (1.227) en 1.049 vrouwelijke werklozen (976)

1.095 werklozen van Belgische herkomst (1.022) waardoor het % werkzoekenden van buitenlandse origine rond de 53% blijft schommelen (35% van de Turnhoutse bevolking is van buitenlandse origine)

273 werklozen volgen een opleiding bij VDAB (246) en 1.175 zijn laaggeschoold (1.129)

Wat de leeftijdsopdeling betreft tellen we 351 werklozen van -25 jaar (382); 811 in de groep van 25 tot 39 jaar (763); 637 in de leeftijd van 40 tot 54 jaar (581) en 514 die +55 jaar oud zijn (477)

Voor wat de werkloosheidsduur betreft zijn er enkele opmerkelijke en tegelijk ook verontrustende cijfers te noteren. De groep die -1 jaar werkloos is, 963 is verminderd (1072) Daarentegen is er een sterke stijging in de groep die +1 maar -2 jaar werkloos zijn : 484 (358) wat een stijging betekent van 36%…en hetzelfde doet zich voor in de groep + 2 jaar werkloos : 866 (773) of een stijging van 12%.

Hoe kort het maandeke ook is geweest, des te langer werd de afstand tot de arbeidsmarkt voor steeds meer werklozen. Bijna 60% van de Turnhoutse werkzoekenden komen al langer dan een jaar voor in de statistieken…

Bron : https://arvastat.vdab.be/

Standaard