Geen categorie

Deontologie in ‘t Ziekenhuis

empty hospital bed - ziekenhuisbed stockfoto's en -beelden

Tot in 2019 was het schering en inslag dat politici zich voor hun vertegenwoordigend werk in allerlei intercommunales, lieten betalen aan een eigen vennootschap.

Dit achterpoortje dat overheidsbestuurders in staat stelde om op hun zitpenningen zo weinig mogelijk (personen)belastingen te betalen, is nu voor hen gesloten.

In plaats van zelf te zetelen in een raad van bestuur maakte men hun vennootschap – zoals familiebedrijfjes – bestuurder die dan de vergoedingen ontvangt. Vaak is het regime van vennootschapsbelastingen op deze extra inkomsten fiscaal gunstiger dan de personenbelasting. 

Maar deze voordelige regeling was of is niet exclusief voor politici. Integendeel zelfs. Want ook de gedelegeerd bestuurder (CEO) van het AZ (ziekenhuis) Turnhout maakt van deze fiscaal voordelige regeling gebruik.

Kort nadat Jo Leysen, einde 2013 werd voorgedragen als gedelegeerd bestuurder, richtte hij op 14/1/2014, samen met zijn partner de BVBA Eleyas op.

Ondertussen is hij, als vertegenwoordiger van deze BVBA, gedelegeerd bestuurder in het AZ Turnhout.

Dit is, op velerlei vlakken -minstens- opmerkelijk te noemen. Zo was het bestaan van dergelijke vennootschapen (het centrum voor inwendige geneeskunde) bij de geneesheren/specialisten van het voormalige OCMW ziekenhuis, één van de struikelstenen om tot een fusie te komen.

Anderzijds, als deze structuur mag toegepast worden door de afgevaardigd bestuurder is het dus  ook zo dat de meeste geneesheren/specialisten van de ziekenhuizen en dus ook in het AZ, individueel of in groep, op dezelfde basis zich laten betalen aan een eigen vennootschap. Zijn werken allemaal als zelfstandige aan een erg gunstig fiscaal regime !!

De stelling van Jo Leysen, -bij het bekend maken dat de ereloonsupplementen van 100% naar 135% worden verhoogd- “Wij keren die winst niet uit aan aandeelhouders, maar investeren die in de zorg”. Komt bij deze vaststelling toch maar zuur over.

Maar, niet(s) aan deze regeling is onwettelijk en gaat zeker ook niet over belastingontduiking. Duidelijk wel over belastingontwijking.

Maar naast de wettelijkheid bestaat er ook nog zoiets als ethiek, deontologie, moraliteit. Ziekenhuizen worden voor, de volle 100% gesubsidieerd door de overheid.

Het lijkt me deontologisch dan ook helemaal niet verantwoord dat de grote baas zich aan die veel hogere belastingen onttrekt via een eigen vennootschap, waar de 2.000 medewerkers van het ziekenhuis op hun loon WEL de volle pot van de personenbelasting betalen !!

En wat ik al helemaal NIET kan begrijpen is dat zowel de CM als de vertegenwoordigers van de stad Turnhout, met dergelijke constructie akkoord zijn !!

Ik weet niet of wat ik hier beschrijf de gangbare praktijk is in de ziekenhuizen. Zo ja, dan moet hier ook snel paal en perk aan worden gesteld !!

Standaard