Geen categorie

De dwingelandij van de cijfers

Met de bomvolle trein naar zee - België - Knack

Soms vraag ik me af, varen wij nu in ons land blind inzake de aanpak van de pandemie. En wanneer is er wel of geen terechte paniek ?!

Om één en ander wat te kunnen kaderen heb ik de cijfers bekeken. Daartoe doe ik beroep op de dagelijkse epidemiologische rapporten van sciensano.

Per leeftijdsgroep

Ik geef de cijfers op twee data, namelijk per 8/2, en per 27/2 (8/2 is het begin van de afkoelingsweek in het secundair onderwijs, een week later gevolgd door de krokusvakantie)

Het eerste cijfer is het totaal aantal uitgevoerde testen en opgedeeld per 100.000, tweede cijfer is het aantal positieve testen en het %

8/2  O tot 9 jaar : 31762/2503    1597   5%     27/2 : 18951/1493     6,2%

10 tot 19 jaar : 44.705/3438     2582     5,8%    27/2 : 21.415/1647    10,5%

20 tot 39 jaar : 106172/3661   5396     5,1%    27/2 : 85.497/2948    5369   6,3%

40 tot 64 jaar : 108590/2843   5875    5,4%    27/2 : 92168/2843    5875   5,4%

+65 jaar : 60284/2735    3483    5,8%   27/2   52762/2393    2946    5,6%

Hospitalisaties

31/1 = 1.788 waarvan 315 op IC

27/2 = 1.838 waarvan 400 op IC.  Ondanks de weinig florissante cijfers op 31/1 werd toch op 5 februari beslist, dat de kappers een week later terug zouden opengaan. Gisteren werden daar vanaf 1/3 de andere contactberoepen aan toegevoegd.

Evoluties per provincie

Hierbij vergelijk ik de cijfers van de periode 22/1 t/m 28/1 met de cijfers in de periode 17/2 t/m 23/2. In Antwerpen gaan we van 2.225 besmettingen naar 2.308, of + 3,7%. Limburg noteert in die periode een zeer sterke daling van 1.553 naar 899 of -57%. Namen stijgt van 527 naar 834, +58%. Oost-Vlaanderen kent ook een sterke stijging. Van 2061 naar 2.799, +35%. Verder doen Luxemburg met +27% maar vooral Brussel met +40% het echt NIET goed.

Ik ben uiteraard een wetenschappelijke leek maar veronderstel toch dat sciensano bij een correcte analyse van deze cijfers een aantal zaken/problemen moet kunnen aanduiden.
Zoals, bijvoorbeeld, of er sterke stijgingen dan wel dalingen zijn vast te stellen bij die doelgroepen waarvan enkele maanden geleden werd beweerd dat zij niet worden bereikt. En daardoor ook van de juiste informatie inzake maatregelen zouden verstoken blijven ?!

Of er bepaalde clusters toe te wijzen zijn aan bepaalde steden. Daarbij denk ik aan de massa-bijeenkomsten in steden zoals Gent, Leuven, Brussel, Antwerpen. En niet te vergeten de rush naar de kust en de enorme drukte op treinen en stations…

Voorlopig kan ik, gezien de cijfers, enkel maar concluderen dat de druk van de cijfers (kijk naar het aantal hospitalisaties op 31/1 en 27/2) niet altijd ,een even belangrijke rol speelt. Als we er nu zouden in lukken om in dit land om het aantal vaccinaties evenredig met het aantal stijgende besmettingen te laten oplopen…dan bekomen we veel sneller een positief saldo !!

Standaard