Geen categorie

Huichelarij

Belgisch proefproject Turnhout met drones voor vervoer medicatie, monsters  - ICT&health

Vanaf 1 maart verhoogt het AZ Turnhout de ereloonsupplementen voor eenpersoonskamers van 100 naar 135 procent. AZ Turnhout is het laatste ziekenhuis van het Kempens Ziekenhuisnetwerk om het tarief te verhogen. https://www.hln.be/turnhout/eenpersoonskamers-in-az-turnhout-worden-35-procent-duurder~a5dc995a/?fbclid=IwAR1ahfdDVRY8vwqDCUEPQAXkru3wZbMo71lIpuYcjuPnFDZGit6wygmrtKE

De CM, beheerder van het vroegere Sint-Jozefziekenhuis en nu een evenwaardige partner in het beheer van het fusieziekenhuis (zij hebben zelfs de voorzitter van de RVB) , is volgens hun eigen publicaties, een erg koele minnaar van die ereloonsupplementen. Zo staat het volgende te lezen in CM informatie van maart 2018 : Als we luisteren naar de bevolking/onze leden zou een eenpersoonskamer de norm moeten worden. Dit kan echter alleen als ook de ereloonsupplementen worden weggewerkt.

Is het AZ Turnhout armlastig

Nee, integendeel. Het AZ Turnhout maakt zelfs winsten, ook na de fusie. Zo lezen we in GVA van 19 november 2020 : Het AZ Turnhout pronkt bijvoorbeeld met een winst van 5,6 miljoen euro. “Wij zijn financieel gezond”, zegt gedelegeerd bestuurder Jo Leysen.We komen tot hiertoe ook niet in de problemen door de vele extra kosten door corona, omdat de overheid alle ziekenhuizen samen 2 miljard euro heeft voorgeschoten. Jo Leysen van AZ Turnhout benadrukt dat het voor patiënten bijzonder belangrijk is dat een ziekenhuis winst maakt. “Wij keren die winst niet uit aan aandeelhouders, maar investeren die in de zorg”. https://www.gva.be/cnt/dmf20201118_96488023#:~:text=Goed%20voor%20pati%C3%ABnten,dat%20een%20ziekenhuis%20winst%20maakt.&text=In%202018%20maakte%20het%20ziekenhuis%20wel%20ruim%208%20miljoen%20euro%20winst.

Winst dankzij de Turnhoutse belastingbetaler

De keerzijde van die winstmedaille is dat de Turnhoutse belastingebetaler opdraait voor de pensioenen van het vastbenoemde OCMW-personeel in het AZ. Zelfs in die mate dat het faillissement dreigt voor Turnhout, volgens een opinie van schepen Stijnen in De Morgen op 26 april 2019. Steden met een voormalig OCMW-ziekenhuis worden namelijk ook daar getroffen, en het is juist in die ziekenhuizen dat de pensioenbom het eerst zal barsten. Van de genoemde bedragen zijn respectievelijk 3,8 miljoen (2019), 9 miljoen (2025) en 9,55 miljoen euro (2029) bestemd voor gepensioneerden van het ziekenhuis. Turnhout toonde zich bereid om een regionale zorgfunctie op te nemen, maar krijgt daarvoor een onbetaalbare rekening gepresenteerd. Regionale solidariteit is er onvoldoende, aldus Stijnen.

Met andere woorden, wij belastingbetalers betalen eigenlijk de winst die het AZ Turnhout maakt… Ik vraag me dan ook af welke houding en verantwoording de 3 leden die namens de stad zetelen in de RVB van het AZ hierin hebben aangenomen. (wie dat zijn : Luc Op De Beeck als ondervoorzitter; Kelly Verheyen en Eric Vos)

Dat de CM nu meegaat in deze verhoging van supplementen met maar liefst 35% is niets minder dan Christelijke huichelarij van de hogere soort…

Standaard