Geen categorie

Leeft Turnhout boven zijn stand ?!

Goudstaven Stockfoto - 52558345

In het kader van de discussie rond een fusie Turnhout, Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout heb ik al vaak te horen gekregen dat Turnhout boven zijn stand leeft.

Maar tot nog toe is er niemand die deze sloganachtige uitspraak ook concreet kan onderbouwen.

Ik kan echter iedereen gerust stellen. Er komt immers géén fusie met Turnhout. Recent richtte ik die vraag nog aan Vlaams minister Bart Somers. De Vlaamse regering wil eerder een plan om te komen tot 13 Vlaamse referentieregio’s.

Dit zou moeten leiden tot minder bestuurlijk geharrewar van allerlei intergemeentelijke samenwerkings-verbanden…maar of dit ook enig -financieel- soelaas kan en zal betekenen voor de stad Turnhout ?! Wait and see !

Ik ga in deze blog niet voor de zoveelste keer de cijfers inzake socio-economische èn demografische verschillen binnen de stadsregio herhalen.

Wel wil ik nader ingaan op de vraag of onze stad al dan niet boven zijn stand leeft. Daartoe richt ik mij op enkele cruciale thema

Het ziekenhuis was tot voor de fusie een erg zware kost voor de stad. Op 7/2/1994 schreef Het Laatste Nieuws nog Dat de stad het moeilijk heeft om alleen de kosten te blijven dragen van een ziekenhuis dat 70% van de patiënten uit omliggende gemeenten haalt, https://www.google.com/search?q=turnhout+in+jaartallen&oq=turnhout+in+jaartallen&aqs=chrome..69i57j69i64l2j69i60.7105j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

In 1998 werden uiteindelijk heel moeizame en langdurige fusie gesprekken opgestart waarmee pas in september 2009 werd geland. Maar ook daarna is het prijskaartje voor Turnhout wel blijven doorlopen. Niet in het minst wat de pensioenen van het vastbenoemde ocmw personeel in het ziekenhuis betreft. Zo is in het meerjarenplan van de stad (periode 2020-2025) maar liefst 37 miljoen € aan responsabiliseringsbijdragen voorzien voor de pensioenen van het vroegere OCMW personeel. Het gefusioneerde AZ Turnhout maakt elk jaar winst.

Politiewerking kost aan de Turnhoutse belastingbetaler voor 2021, 7.737.440 miljoen €. Dit bedrag is goed voor 47,1% van de totale begroting van de politiezone. (169 €/inwoner in Turnhout en 105 €/inwoner voor de overige 6 gemeenten van de zone)

Brandweerzone Taxandria, kost in 2021 aan Turnhout 2.753.905 €, wat 27,15% van de totale begroting van de zone betekent. ( 60 €/inwoner van Turnhout; 48 €/inwoner van de overige 11 gemeenten van de zone)

Wat is een inwoner waard voor Vlaanderen

De CD&V burgemeester van Ledegem maakte een studie van wat allemaal aan diverse subsidies vanuit Vlaanderen aan gemeenten worden toegekend. https://www.gva.be/cnt/dmf20210215_94610655

Een interessante oefening waaruit te leren valt dat dit voor Beerse 321,11 €/inwoners is, voor Vosselaar 237,26 €/inwoner: voor Oud-Turnhout 287,19 €/inwoner en voor Turnhout 787,14 €/inwoner.

Het is niet al goud wat blinkt

Voor Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout samen komen we aan een totaal bedrag van ruim 12 miljoen €.  Voor Turnhout een bedrag van 36 miljoen €. Dat lijkt gigantisch meer maar is het niet !

Om te beginnen moet je dat al met 10 miljoen in mindering brengen omwille van : 6,2 miljoen meerkosten van Turnhout voor de pensioenen van het ziekenhuis; 3 miljoen voor de politiezone en 0,6 miljoen voor de brandweerzone.

Tel daar nog de gigantische meerkost bij voor personeel van OCMW die 10 keer meer dossiers leefloon behandelen dan de 3 andere gemeenten samen…

En kom me dan nog eens vertellen hoe en van welk geld Turnhout boven zijn stand leeft !!

Standaard