Geen categorie

Erg, Erger, Ergst

Afbeeldingsresultaat voor fotos van spagaat

De pandemie die nu al een jaar ons leven bepaald, zorgt in de samenleving ook voor steeds meer twee-delingen. De laatste weken lijkt het wel alsof in de media een wedloop ontstaat tussen welke groepen(en) van de bevolking het zwaarst getroffen zijn. Een -zinloze- discussie over erg, erger of het ergst getroffen zijn.

Denken we maar aan de oproep om je rangorde in de vaccinatie af te staan aan de jeugd. Het zou me niet verbazen dat we de initiatiefneemster hiertoe -Heidi De Pauw van Child focus- in de nabije toekomst zien opduiken op één of andere verkiezingslijst.

Boetes

Bijna de helft van alle overtredingen tegen de regels zijn op het conto van jongeren te schrijven. Zij zondigden sinds het begin van de coronacrisis het meest tegen het samenscholingsverbod, blijkt uit cijfers van politie en Justitie. In de groep -18 tot 24 jaar werden bijna 40% van alle boetes uitgereikt. Maar ook in de leeftijdsgroep 25 tot 29 jaar waren ruim 15% van de boetes voor hun rekening.

Volgens de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie Nicholas Paelinck zijn de jongeren niet hardleerser, maar treffen de maatregelen de jongeren het hardst. Hoezo ? De maatregelen waren toch voor iedereen even streng ?  https://www.gva.be/cnt/dmf20210203_97480203

In ieder geval is er in deze leeftijdsgroepen géén sprake van oversterfte. Daarvoor moeten we kijken naar de 65+. Bij hen sloeg het virus het hardst toe en zijn bovendien vele duizenden onder hen in absolute eenzaamheid moeten sterven. Zelfs de meest nabije familie mocht in de rust- of ziekenhuizen niet binnen, wegens de maatregelen. We kunnen noch mogen dit gegeven toch bezwaarlijk als collateral damage beschouwen.

Een andere tweedeling zou dan weer te maken hebben met arm of rijk te zijn. Het aantal onverwachte doden dat tijdens de coronacrisis viel, ligt significant hoger bij de lagere inkomens. Dat tonen zowel een studie van de KU Leuven en de London School of Economics als een studie van de Socialistische Mutualiteiten 

Dan was er ook nog dat probleem van de communicatie over de coronamaatregelen die niet of te weinig terecht kwam bij bepaalde doelgroepen van anderstaligen.

Evenals het probleem van bepaalde religieuze groepen -inzonderheid de Orthodoxe Joden- die zich van de maatregelen geen fluit aantrekken. Veel Vlaamse Joden trokken zelfs massaal naar verboden trouwfeesten in Londen. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210129_98424348

Maar laat ons vooral de tweedeling tussen believers en non believers niet vergeten. De non believers die zich afzetten tegen alle opgelegde beschermingsmaatregelen en de pandemie als onbestaande beschouwen, als een verzinsel zelfs

Het spagaat van onze samenleving

Actueel valt dan vooral de tweedeling op tussen de mensen die zich wel en liefst zo snel mogelijk willen laten vaccineren en de anti vaxxers. Tot de helft van het personeel in Waalse en Brussel rusthuizen weigert het vaccin… https://www.hln.be/binnenland/groot-deel-personeel-brusselse-en-waalse-rusthuizen-weigert-vaccin-zelden-laat-meer-dan-helft-zich-vaccineren~aadbb55d/

Optimisten beweren dat de post-corona-samenleving er beter zal uitzien. Een realist als ik zegt dat we meer dan ooit evolueren naar een gespleten samenleving. Een samenleving ook met nog meer armen en een nog grotere kloof tussen arm en rijk. En dat is alles behalve een gunstige evolutie

Als de roaring twenties terugkeren, zoals sommigen veronderstellen en uitbazuinen, dan zal dat maar voor een beperkt elitair en select clubje zijn vrees ik.

https://www.ensie.nl/betekenis/roaring-twenties

Standaard