Geen categorie

Asielprocedure duurt te lang en kost ons onnodig te veel geld

Refugees welcome : Stockillustraties

Sammy Mahdi, cd&v’er en staatssecretaris voor migratie wil de asielprocedure verkorten. Want die duurt inderdaad veel te lang. En kost ons bovendien onnodig veel te veel geld

Zo lezen we in HLN, op 1 februari, dat asielzoekers gemiddeld 369 dagen of ruim een jaar moeten wachten voor ze weten of ze moeten terugkeren naar hun land.

Maar…kijk, één dag later is, in een interview met Knack, de verwerkingstijd van een asielaanvraag al verminderd naar tussen de 200 en 200 dagen gemiddeld.

De oplossing om die doorlooptijd te verminderen lijkt me dan ook erg eenvoudig…laat Sammy Mahdi enkele opeenvolgende interviews geven en de doorlooptijd is zo verminderd tot een half jaar…

Maar nee, dè oplossing ligt in het investeren van extra personeel, volgens de staatssecretaris.

Het lijkt telkens weer alsof de diensten (DVZ) niet hard genoeg werken en daardoor het aantal te verwerken dossiers zich opstapelt. Maar is dat zo of vertelt Mahdi niet het hele verhaal ?!

Waar hij niet of nooit over spreekt is het aantal te verwerken aanvragen gezinshereniging, aanvragen die ook op het bord van DVZ terechtkomen.

Daarom doe ik het in deze blog.

*2017 : In dat jaar dienden 15.373 personen een eerste asielaanvraag in en 4.315 personen dienden een meervoudige aanvraag in. Daarnaast werden er ook 15.286 nieuwe verzoeken tot het bekompen van VISA D -gezinshereniging- ingediend + 1.806 verzoeken om een nieuw onderzoek. Verder nog 376 aanvragen VISA C, inzake huwelijk en 186 inzake wettelijke samenwoning

*2018 telt naast 23.443 asielaanvragen ook nog eens 13.673 aanvragen gezinshereniging en 1.925 verzoeken om een nieuw onderzoek. 308 aanvragen ‘huwelijk’ en 167 ‘wettelijk samenwonen’ 

In 2018 werd ook aan de alarmbel getrokken, want,  zo lezen we in de pers is er geen tijd voor controle op die gezinshereniging waardoor er ook  verblijfskaarten worden afgeleverd aan mensen die gezocht worden in het buitenland, aldus een bron binnen de DVZ.

*2019 tellen we 27.742 asielaanvragen en 14.905 aanvragen gezonsherniging + 2.228 verzoeken om een nieuw onderzoek. Verder ook 379 aanvragen ‘huwelijk’ en 181 ‘wettelijk samenwonen’

De cijfers van 2020 zijn nog niet gepubliceerd en uit de algemene cijfers is ook niet af te leiden hoeveel van die aanvragen gezinshereniging ook effectief in Turnhout zijn terecht gekomen…maar we zullen er ongetwijfeld ook wel ‘ons deel’ van gekregen hebben.

Het kostenplaatje van deze veel te lange asielprocedure loopt ondertussen ook maar steeds verder op. Als ik de aanvragen van de jaren 2018 t/m 2020 optel en ze vergelijk met het aantal erkende asielzoekers…dan blijkt dat ruim -40.350- aanvragers NIET erkend werden.

Met een doorlooptijd van één jaar en aan 40 €/dag per asielzoeker kom je aan een totaal kostenplaatje van ruim 589 miljoen euro…

Mijn aanbeveling aan Sammy Mahdi is dan ook : schrijf niet te lang aan een nieuwe migratieboek maar schakel het parlement in om een aantal zaken zo snel mogelijk via die weg en bij wet te regelen !!

Of is dat niet haalbaar met een regering en parlement, waarvan nogal wat leden uit de open-grenzen-lobby komen ??

https://www.hln.be/binnenland/asielprocedure-duurt-gemiddeld-een-jaar~a7e58fba/

https://www.knack.be/nieuws/belgie/sammy-mahdi-cd-v-wil-kortere-asielprocedures-de-misbruiken-moeten-eruit/article-normal-1695789.html

Standaard