Geen categorie

Het Heeren imperium

Appartement te koop in Turnhout

Op zoek naar informatie over een bepaalde onderneming, kwam ik op  de bedrijvenlijst Warandestraat,1 in Turnhout terecht.

Groot, Groter, Grootst

Op dat adres staan maar liefst -46- bedrijven gedomicilieerd, die allemaal behoren tot wat je het  Heeren imperium kan noemen. En al die bedrijven -behalve 4- hebben ook allemaal hetzelfde doel, namelijk VASTGOED in de meest ruime zin van het woord.

Verkopen, verhuren, ver- en bebouwen, infrastructuurwerken enz. …het kan dus allemaal via één van die talrijke BVBA’s en/of NV’s. Alhoewel het bestuur van al deze firma’s hoofdzakelijk bestaat uit Peter en Matheus Heeren (Mathé voor de vrienden) komen ook andere familieleden er wel eens in voor.

Bij het doorbladeren van de talrijke publicaties in het staatsblad kwam ik tot enkele markante vaststellingen die ik graag met jullie wil delen.

Zo bijvoorbeeld het feit dat Mathé als bestuurder regelmatig een andere hoedanigheid aanneemt in die vennootschappen. De ene keer is dat in eigen naam, de andere keer dan weer als vaste vertegenwoordiger van een of andere bvba zoals Castle Drive; MMP Heren BV; M Heeren;…

Ook erg opvallend is dat per 1/1/2016 in meer dan 10 vennootschapen van de  Heeren’s, het ontslag  als bestuurder van JFH INVESTMENT uit Knokke werd opgegeven. Maar nergens anders kom je die naam tegen in de publicaties in het BS en al zeker niet bij de oprichting van die ondernemingen…Ik kan deze onderneming op basis van het ondernemingsnummer trouwens ook niet terugvinden als nog bestaande. Was dit destijds ook een -slapende- vennootschap van de familie Heeren

Geen pottenkijkers

Bij de oprichting van enkele vennootschappen waren ook andere bestaande firma’s of personen betrokken. Zoals de BVBA Initiatief Centrum Turnhout, onder beheer van twee Nederlanders. Of een firma uit Arendonk en zelfs de man die aan het roer staat bij Ravago (Theo  Roussis) Mogelijk vervullen zij dan de rol van geldschieter en worden aanvankelijk ook opgenomen als bestuurder.

Maar vrij snel (na één of twee jaar) verdwijnen die ook opnieuw uit hun bestuursfunctie zodat de Heeren’s het rijk voor zich alleen hebben.

Ook opvallend is dat meerdere ondernemingen ontstaan zijn uit wat in de notariële aktes, partiële splitsingen wordt genoemd. Waarom al de opsplitsingen er gekomen zijn ? Is dat om het de fiscus wat moeilijker te maken of is dat om aansprakelijkheden ook op te splitsen ?!

Tot slot van het administratief/juridisch overzicht wil ik ook nog meegeven dat de pater familias Peter Heeren, einde 2019 zijn bestuursmandaten in meerdere ondernemingen heeft overgedragen aan zijn echtgenote, Theresia Van Gompel.

Patrimonium

Al deze staatsbladpublicaties geven uiteraard géén overzicht van wat de Heeren’s allemaal in portefeuille hebben. Het meest gekende is wellicht de Turonavasite en de Residentie Jacobsmarkt in de Warandestraat.

Maar ook in de retailsector laten zij zich gelden. Zo is het bijvoorbeeld op de Steenweg Op Gierle, -behalve de weg zelf- met een vergrootglas  zoeken welk pand of stuk grond NIET tot het Heeren Imperium behoort.

Eveneens in het centrum van Turnhout behoren de panden vanop de hoek met de Gasthuisstraat/Korte Gasthuisstraat tot aan de Driezenstraat tot hun portefeuille. Net zoals de retailcluster op de Steenweg Op Zevendonk.

Als je me de vraag zou stellen of het Heeren imperium voor Turnhout een vloek of een zegen is…is mijn antwoord : beiden. Het Turnova-project zou zonder Heeren niet of nooit geworden zijn tot wat het nu is.

Anderzijds is de grote retail (winkel)ontwikkeling langs de Steenweg Op Gierle er mede oorzaak van dat in het centrum zoveel winkelleegstand is ontstaan.

https://www.tijd.be/ondernemen/retail/de-retailtsunami-die-het-centrum-links-liet-liggen/10172253.html

https://www.staatsbladmonitor.be/onderneming-zoeken.html?zelfdeadresals=0876416675

Standaard