Geen categorie

Zeg eens AA

IMG_5717

Vrijwaring van de AA-vallei in Turnhout, is een eis van vele Schorvoortenaren maar evenzeer van mensen buiten deze woonkern. De problematiek haalde zelfs het Vlaams parlement met een door PVDA ingediende, maar meteen ook verworpen, resolutie.

In Turnhout zelf zorgt één en ander ook voor flink wat politiek geschuifel. Zo vroeg Hannes Anaf, die zelf meeschreef aan het masterplan voor Schorvoort of Vlaanderen niet voldoende geld wil vrijmaken om de AA-vallei te redden ?!

Herverkiezing veilig stellen

Maar niet enkel hij is tot andere inzichten gekomen, zo ook TIM-fractieleider Peter Roes die mag beschouwd worden als een van de trekkers in de actiegroep red de AA-vallei.

Nochtans was het zijn burgemeester Eric Vos, die destijds de Vlaamse Bouwmeester naar Turnhout vroeg, om de krijtlijnen voor het Masterplan Schorvoort mee uit te tekenen   https://www.gva.be/cnt/dmf20210119_95744071

Zelf vertaal ik het begrip tot andere inzichten gekomen als : ik moet mijn herverkiezing verzekeren

Minder auto, veel meer wandelen en fietsen

Stadsregio Turnhout start opmaak van gezamenlijk mobiliteitsplan. Veel meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer én een kwart minder verplaatsingen met de auto. Dat is de ambitieuze doelstelling die de gemeenten van de stadsregio Turnhout tegen 2035 willen bereiken.

Veel meer verplaatsingen met de fiets… maar terzelfdertijd kant Natuurpunt, afdeling De Turnhoutse Kempen,  zich resoluut tegen een fietsostrade langs de spoorweg tussen Tielen (Kasterlee) en Turnhout. Zij zetten met andere woorden het gat tegen de kar…

Een tip voor beter klimaat

En dan is er nog de ambitie van onze stad Turnhout om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Mooi zo. Maar tegelijk wil ik toch volgend klimaatprobleem signaleren. In de winter, maar evengoed in het voor- en najaar hebben wij in onze woonomgeving regelmatig  ernstige reukhinder, als gevolg van huishoudelijke houtverwarming. Zelfs in die mate dat we echt geen ramen kunnen openzetten om te verluchten.

Recent publiceerde de Vlaamse overheid een analyse van rechtspraak en rechtsleer over hinder en klachten als gevolg van huishoudelijke houtverwarming..

In deze studie ook een overzicht van de gemeenten die terzake een specifieke regelgeving hebben opgemaakt en hanteren. Helaas ontbreekt de stad Turnhout in dit lijstje. Ik maak alvast  deze tip en het rapport, aan de schepen van leefmilieu over. En ook aan mijn lezers natuurlijk.

https://www.vlaanderen.be/publicaties/analyse-van-rechtspraak-en-rechtsleer-over-hinder-en-klachten-als-gevolg-van-huishoudelijke-houtverwarming

Standaard