Geen categorie

Betere pensioenen ?!

Pensioen Deurbanner - Banners - Fun

In een SP.a twitterbericht van 1 oktober 2020 staat geschreven : opdrachten zijn duidelijk. We willen pensioenen verbeteren zo stelt Frank Vandenbroucke in Terzake.

Ik heb toch enkele ambetante vragen aan zijn voorzitter Conner Rousseau. Maar helaas is dit mateke getroffen door een coronabesmetting en reken ik erop dat zijn partijgenoten die deze blog lezen mijn vragen wel zullen ter harte nemen.

  1. Via My pension vernam ik deze week dat mijn netto-pensioen vanaf deze maand iets lager zal zijn wegens een aanpassing van de bedrijfsvoorheffing. Een vermindering van 2,97 €/maand. Hoe klein de vermindering ook is,  dit valt alleszins niet onder de SP.a noemer van betere pensioenen
  2. De pensioenen zijn  de enige uitkering in de sociale zekerheid waarbij een inhouding van toepassing is voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en ook nog een inhouding van een solidariteitsbijdrage. Ik vind het alles behalve logisch dat op een uitkering die is opgebouwd op basis van RSZ-bijdragen op je verdiende loon, gedurende je ganse beroepsloopbaan, dergelijke inhoudingen gebeuren. Temeer daar je als gepensioneerde geen rechten meer kan openen op een ziekte- of invaliditeitsuitkering…

Ter info : op de uitkeringen bij werkloosheid, is enkel een bedrijfsvoorheffing als inhouding voorzien. Wat de uitkeringen bij ziekte betreft, het eerste jaar (primaire ongeschiktheid) is er eveneens enkel een inhouding bedrijfsvoorheffing voorzien. Vanaf het 2e jaar arbeidsongeschiktheid (invaliditeitsuitkering) is er enkel nog een inhouding van maximaal 3,5% voor de pensioenen.

Ten slotte ook nog deze vraag : als de uitgaven voor pensioen worden genoemd, spreken jullie altijd over de bruto-bedragen. Maar er komt via de inhoudingen zoals hier boven vernoemd èn via de bedrijfsvoorheffing (belastingen) wel een deel terug in de staatskas.

Is het dan niet beter, eerlijker, transparanter en correcter om de netto bedragen kenbaar te maken aan de bevolking ?!

Standaard

2 gedachtes over “Betere pensioenen ?!

Reacties zijn gesloten.