Geen categorie

Verweven of verdwijnen

Rubberfabriek, Duitsland, industrie, verlaten, urbex | Verlaten huizen,  Abandoned buildings, Oude verlaten gebouwen

Nu ben ik al lange tijd geen lid meer van CD&V, trouwens van géén enkele politieke partij, maar kreeg deze dagen plots weer de cd&v nieuws brieven in mijn mailbox.

Ofwel werd een oud adressenbestand gebruikt, ofwel willen ze mijn aandacht vestigen op een zaak die mij verontrust. Een woordje uitleg over wat in die nieuwbrief staat en wat mij zo verontrust :

Als CD&V willen we op termijn een sterke binnenstad behouden. Dit is belangrijk voor tewerkstelling maar ook voor de leefbaarheid. Daarom ijveren wij ervoor dat de verschillende vormen van ondernemerschap ook in de kern aanwezig blijven. 
 Maar het is niet altijd gemakkelijk om ondernemingen in buurten en wijken te laten floreren.

Onze binnenstad kent nog verschillende oude industriële sites. Enkele hebben reeds een nieuwe invulling gekregen zoals Brepols (Turnova) en Atelfon-Foresco (Niefhout).

Er zijn echter heel wat sites die nog geen invulling hebben. Samen met vier andere steden in Vlaanderen kregen we subsidies om een verweefcoach aan te werven. Samen met deze coach en de buurt gaan  we aan de slag om te bekijken hoe we oude industriële sites kunnen omvormen tot gebieden waar kansen liggen voor nieuwe ondernemingen (van kantoren en winkels tot ambachten) en geïntegreerde woonprojecten.

Uiteraard is elke site uniek, zowel in samenstelling als in ligging. Bij het uitwerken van de plannen is het daarom belangrijk dat we samen met de verweefcoach, een goede verstandhouding blijven bewaken tussen de bedrijven, de buurt en de stad.
 
Voor Turnhout hebben we zo voorlopig 6 projectsites uitgewerkt die elk een ander economisch oogmerk hebben, nl:
–          de site Begijnendreef waar houthandel Jansen zat;
–          de site rond het stadhuis op de Grote Markt tussen de Warandestraat en de Gasthuisstraat;
–          de Le Bon site tussen de Gasthuisstraat en de Victoriestraat;
–          de site van Den Bond in de Korte Begijnenstraat;
–          de omgeving van Garage Deckx 
–          Smurfit Kappa aan de Steenweg op Mol.

Het zijn vooral deze twee laatst vernoemde sites die mijn bijzondere aandacht trekken. Noch garage Deckx, noch Smurfit Kappa (het vroegere Van Mierlo-Proost) zijn leegstaande sites.

Integendeel werken op beide plaatsen heel wat Turnhoutenaren !! Het is dan ook op zijn minst opmerkelijk te noemen dat deze twee sites vernoemd worden als oude industriële sites   Valt dit dan te begrijpen als dat deze ondernemingen op die plaats moeten verdwijnen ?!  

Trouwens, als dit zo is, op welke termijn dient dat dan te gebeuren en kunnen die ondernemingen het financieel aan om zich elders te vestigen ? Blijven die dan in onze stad actief enz. …  

Een nieuwsbrief opstellen en opsturen is één. Maar verduidelijking en duidelijkheid verschaffen over het waarom deze twee sites zijn opgenomen in de plannen is dan weer absoluut en dringend noodzakelijk.  

Tenzij het de bedoeling is dat een verweefcoach ook een verdwijncoach moet worden…      
Standaard