Geen categorie

Arbeid Adelt

Beleid heeft plannen voor Turnhout | Dré Wolput

Van hard te werken word je een nobeler, een beter mens. Aldus het gezegde. Maar dan moet je wel de kans hebben of krijgen om te werken.

Vacatures voor wie wel of niet

Als ik in de statistieken (Arvastat) ga kijken neem ik enkel de vacatures in aanmerking, die rechtstreeks aan VDAB werden gemeld. In het zogenaamde normale economische circuit èn zonder uitzendarbeid. Dat doe ik om dubbeltellingen -of zelfs meer- in het aantal vacatures te vermijden.

In dat opzicht waren er in Turnhout over het ganse jaar, 2.577 jobs in de aanbieding. Einde vorig jaar, tellen we in Turnhout 2.268 werklozen.

Geen scholing maar wel goede attitude

Voor 1.063 van deze vacatures werd geen enkele scholingsvereiste gesteld. Te verstaan als geen getuigschrift/diploma nodig. Maar, voor eender welke job is en blijft de attitude -houding en gedrag- van de werkzoekende wel erg belangrijk.

Denk daarbij aan het volgende : beleefdheid, collegialiteit, stiptheid kunnen en willen werken onder leiding, gezag en toezicht (ongeacht wie de leidinggevende is)

Vorige maand viel 50% van de werklozen onder de noemer laaggeschoold. In cijfers 1.145, of 74 meer dan in december 2019. Van deze groep zijn 558 werkzoekenden jonger dan 40 jaar. Wat toch wel  een behoorlijk groot èn jong arbeidspotentieel is. En toch zijn er in december nog steeds 108 van die jobaanbiedingen zonder scholingsvereiste, niet ingevuld.

Grote kloof, mismatch genaamd

Er kunnen redenen zijn van medische en/of psychische aard, waarom een werkzoekende niet kan worden gematcht in een job. Maar, naast het belang van een goede attitude is  ook het competetentieprofiel van werklozen belangrijk. Ik vertaal het eenvoudig in wat ken ik, wat kan ik en wat wil ik en wat wil ik bijleren. Vorig jaar suggereerde ik al aan de schepenen om werk te maken van het opmaken van die competentieprofielen, vooral dan voor de talrijke nieuwkomers in ’t stad. Zo kan je deze mensen versterken bij het solliciteren. Ik vraag me af of met die suggestie ook effectief al iets werd gedaan ?! 

Bij die nieuwkomers zorgt ook het gebrek aan kennis van het Nederlands, naast hun afkomst, voor een moeilijke toegang tot de jobmarkt.

Wat dat betreft heb ik toch ook wel wat vragen aan het beleid. Zo investeerde de stad ruim 1 miljoen in een nieuw Veldekenshof. Vooral ook met de bedoeling om nieuwkomers op te leiden tot een job in de horeca. Ondertussen was en is de horeca echter al een hele tijd gesloten. Wat is er ondertussen met deze mensen dan wèl gedaan ? Zijn die in een ander traject opgenomen ? Of heeft men gebruik gemaakt van deze lockdown om meerdere mensen de kans te geven op een snellere taalverwerving ?

Trouwens, wat die taalkennis betreft is het echt niet zo dat nieuwkomers het Nederlands zodanig goed moeten kennen dat ze een boek of zelfs een blog foutloos in het Nederlands kunnen lezen of schrijven…Een basiskennis lijkt me voor de meeste van die laaggeschoolde jobs voldoende.

Kortom, als je een werkzoekende een goede attitude kan bijbrengen, een minimaal competentieprofiel kan aanmaken en hij/zij een basiskennis heeft van het Nederlands, dan moet het -beter dan tot nog toe- lukken om die mensen  ook aan een job te helpen.

VDAB en OCMW, Ga nu eindelijk eens met werkgevers samenzitten, ga na wat zij van kandidaat werknemers verwachten, ga met uw werkzoekenden den boer op, maak doorgedreven werk van  arbeidsmarkt-buddies en dan ben ik zeker dat de cijfers van werklozen – zeker deze  die de zwakste positie hebben op de vacaturemarkt –  in onze stad zullen zakken !!

Standaard