Geen categorie

Hedde gij werk voor mij

Mensen boeken stapel. studenten klimmen boeken zakelijk succes opleiding  niveau personeel vaardigheid ontwikkeling leermateriaal concept | Premium  Vector

Zoveel economen, zoveel meningen over de arbeidsmarkt na corona. Maar er is wel een opmerkelijke constante. En dat is dat de meeste economen het eens zijn dat we na corona worden geconfronteerd met een steeds snellere en verder-schrijdende digitalisering van ‘arbeid’

4e industriële revolutie

Maar er is meer. Industrie 4.0 staat voor de deur. Anders uitgedrukt, de 4e industriële revolutie. Maar wat houdt die term nu eigenlijk in? En is het slechts een buzzword? Dat kan je lezen in bijgevoegde blog van Salesforce. (mei 2017)  https://www.salesforce.com/nl/blog/2017/05/wat-is-industrie-4-0.html

Corona versterkt mismatch op arbeidsmarkt

Waar we het meest verontrust over moeten zijn is wat Jeroen Franssen, arbeidsmarktspecialist bij Agoria (technologiefederatie) hierover zegt in DS van 31/12 ll. “De coronacrisis versnelt de digitalisering, waardoor vooral laaggeschoolde jobs voorgoed verdwijnen. Het eind­resultaat is dat de vraag naar hoogopgeleiden of technisch geschoold personeel nog sterker toeneemt, terwijl die naar laaggeschoolden nog meer afneemt”,

Wat betekent dat voor Turnhout

Bij zo’n vaststelling kan ik niet anders dan de groep van Turnhoutse werkzoekenden (cijfers november 2020) van naderbij te bekijken. Van de 2.225 werklozen is 50% (1.114) laaggeschoold. Laaggeschoold is, kort samengevat, elke werkloze zonder diploma/getuigschrift van secundair onderwijs. Voor de volledige omschrijving van de indeling naar studieniveau   verwijs ik u graag naar de pagina’s van Arvastat https://arvastat.vdab.be/help/arvastat_help_nwwzstud.html

Cijfers per leeftijdsgroep zijn als volgt : 354 werklozen zijn -25 jaar. 209, of 59% van hen zijn laaggeschoolden, waarvan 95 van Belgische origine.

In de leeftijdsgroep 25 tot 39 jaar heeft Turnhout 757 werklozen en zijn 343 van hen laaggeschoolden of zowat 45%. In deze groep tellen we 213 laaggeschoolde werklozen van vreemde origine.

Globaal zijn er 548 laaggeschoolde werklozen van Belgische en 566 laaggeschoolden van vreemde origine. 58% (327) van die laaggeschoolden van vreemde origine, is jonger dan 40 jaar.

Van de 2.225 Turnhoutse werklozen zijn er 1.114 laaggeschoold, 761 middengeschoold en slechts 350 hooggeschoolden.

Een nog onbekende factor is de hoeveelheid werklozen die er na corona in de eerste jaren nog zullen bijkomen in onze stad en met welke kansen op de arbeidsmarkt…

Het OCMW van Turnhout is met VDAB overeengekomen dat zij het alleenrecht hebben op de begeleiding en toeleiding naar de arbeidsmarkt van anderstalige nieuwkomers. Hebben zij de nodige mensen, middelen maar vooral de know how in huis om deze grote groep voor te bereiden op een arbeidsmarkt waar volgens economen de mismatch nog zal versterken en de verwachtingen veel hoger zullen liggen ?

Dezelfde vraag is trouwens ook van toepassing voor VDAB  !!

Onderwijs

Behalve de vaststelling dat de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen er niet op vooruitgaat…

Door corona hebben heel veel leerlingen en studenten een ernstige leerachterstand opgelopen. (die misschien nog kan toenemen) Zullen zij voldoende gewapend zijn met de nodige kennis voor een arbeidsmarkt in de 4e industriële revolutie ? Of is het beter om dit school- en academiejaar gewoon door iedereen te laten overdoen

Sommigen zullen denken : ach dat zijn zorgen voor morgen. Maar niets is minder waar. Als we nu niet alle registers opentrekken inzake onderwijs, opleidingen en begeleiding komen we morgen ongetwijfeld te laat.

Met de eenvoudige vraag hedde gij geen werk voor mij, gaan we er niet meer komen, vrees ik !

Standaard