Geen categorie

De C van communicatie

Megafoon, Draagbare Elektrische Megafoon

Twee jaar geleden trad in Turnhout een nieuwe coalitie aan. Alhoewel nieuw in deze een erg relatief begrip is. Want drie van de vier coalitiepartners van de legislatuur Vos tekenden ook nu weer present.

En met hetzelfde politiek personeel, behalve SP.a die een nieuwkomer in het college bracht met Kelly Verheyen. En cours de route moest Hannes Anaf (verkozen als Vlaams Parlementslid) ontslag nemen en werd Jan Van Otten zijn opvolger als schepen.

Wat dan wel  veranderde is dat NVA opnieuw aan het bewind kwam en hun kopman Paul Van Miert de burgemeester werd. Alhoewel NVA binnen de coalitie 8 verkozenen telt, SP.a 5, CD&V 4 en Groen ook 4, kreeg elke partij 2 mandaten in het college en SP.a het voorzitterschap van de gemeenteraad.

CD&V leverde in 2018, maar liefst 1/3 van zijn verkozen gemeenteraadsleden in.  (van 6 naar 4)  Toch behielden ze  2 schepenmandaten en boksen zo eigenlijk het meest boven hun gewicht ten aanzien van de vorige legislatuur…

Tempeesten

De twee gesels waarmee het beleid te maken kreeg zijn ondertussen genoegzaam bekend. Namelijk een rekenfout van 26 miljoen en de Covid 19 pandemie.

Het ene haalde een ferme streep door broodnodige investeringen en het andere stelde alle andere beleidsdaden in de schaduw.

Wat corona betreft herhaal ik wat ik al meermaals heb geschreven en dat is dat Turnhout dit heel goed heeft aangepakt. Goede communicatie daarover in woord en beeld. Vooral in dat laatste schitterde onze burgemeester Paul Van Miert met zijn bijna wekelijkse motivatiepraatje.

Mijn nieuwjaarswensen

voor het college, gemeenteraad en vooral ook alle  Turnhoutenaren (Ook voor die enkelingen die mij niet zo erg genegen zijn)

2021 moet het jaar worden van open en vooral meer communicatie naar de burgers, En dan heb ik het niet over de stadskrant of het Orionkrantje. Maar wel over het beleid van onze stad !! Communicatie met de grote C dus. 

Als inwoner van deze stad stoor ik mij aan zowel het gebrek aan communicatie als aan de eenzijdigheid van wie er wel met boodschappen in de pers komt.

Iedereen weet ondertussen wel dat schepen Boogers van groen een –publiek geheim- verbond heeft met de journalist van Gazet Van Antwerpen. Elke mobiliteitsscheet die  Boogers laat, komt niet zozeer in geuren maar wel in kleuren in GVA aan bod. 

Andere thema’s zoals de sterk groeiende diversiteit, de daaraan verbonden problemen inzake integratie, taalverwerving, huisvesting, werkgelegenheid, (kind) armoede…kortom de druk op het samen-leven in Turnhout, en hoe daar beleidsmatig wordt op ingespeeld, daar hoor of lees je dan weer weinig of niets van als burger.

Dat er één of meerdere fietsstraten komen is goed om weten, dat het kruispunt van de Graatakker zal worden heringericht ook, maar dat hebben we ondertussen al zo dikwijls gehoord/gelezen…allemaal goed om weten wellicht.

Maar hoe we onze superdiverse samenleving zullen ordenen, hoe en op welke wijze we het voor iedereen leefbaar willen houden…daar hoor je dan bijna niets van. Nochtans zijn dat de zaken die er wel toe doen !!

Mijn wens is dat het schepencollege regelmatig -zelf denk ik dan aan minstens elke maand- een persbriefing zou houden over het reilen en zeilen in onze stad.

Zo worden alle journalisten en media die interesse hebben, samen en op dezelfde wijze en over dezelfde inhoud geïnformeerd. Dit zou de openheid over welke dossiers in behandeling zijn -in zoverre dat het algemeen belang betreft- stand van zaken enz. …enkel maar ten goede komen voor iedereen ! Wat de burger wel/niet te weten komt mag niet afhangen van één schepen en/of één gazet !

Want transparantie is voor de overheid een plicht en voor de burgers een recht. Algemene, actuele, veiligheid en nuttige of dringende informatie (zoals bij  covid 19) is wat mij betreft een uitdrukkelijke opdracht voor de Burgemeester.

En  de documenten op basis waarvan de gemeenteraad een beslissing heeft genomen, zouden daarna ook snel toegankelijk moeten zijn, op de website van de stad.

Communicatie met de grote C kan, naar mijn overtuiging, echt wel bijdragen tot een open, diverse, verdraagzame en vooral goed geïnformeerde Turnhoutse samenleving.

Standaard

2 gedachtes over “De C van communicatie

  1. tony zegt:

    Dre wat hebben de 2 schepenen van CDNV al terecht gebracht aan communicatie alleen de mensen bedrogen en toch wordt er niks aangedaan zelfs door de burgervader niet

    Like

  2. Willy van gorp zegt:

    Communicatieraad is afgeschaft, meestal waren de politiekers verontschuldigt op deze bijeenkomsten waardoor alle vragen doorgeschoven werden naar een van de volgende vergaderingen!

    Like

Reacties zijn gesloten.