Geen categorie

Gentse diversiteit

Gent wil meer mensen van vreemde herkomst in het stedelijk personeel. Gent telt per 1/1/20, 265.183 inwoners, waarvan 94.230 van buitenlandse herkomst (35,5%)

Er kan er maar één de beste zijn

Bij gelijkwaardigheid van bvb twee kandidaten, waarvan één van vreemde herkomst, krijgt die laatste de job. Dat is louter discriminatie. En of de verantwoordelijke schepen dit positieve actie noemt dan wel positieve discriminatie doet er eigenlijk niet toe. Want eventuele positieve discriminatie is en blijft ook discriminatie ! Ik volg hierin  arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). “Ofwel selecteer je ernstig en is altijd een kandidaat de betere. Ofwel dient dit om positieve discriminatie goed te praten.”

In de rechtswetenschap is equivalentie, gelijkwaardigheid. Ik verduidelijk met het volgende : er bestaat leefloon maar ook equivalent leefloon. Dat laatste is bedoeld  als financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld qua verblijfsstatus), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden. De gelijkwaardigheid zit in het gegeven dat de uitgekeerde bedragen identiek zijn aan deze van het leefloon

Het is NIET correct om, in geval van gelijkwaardigheid van twee kandidaten voor eenzelfde job, voorop te stellen dat de kandidaat van vreemde origine voorrang zal krijgen. In dat geval lijkt of lottrekking of een geheime stemming de enig juiste oplossing te zijn.

Taalkennis niet nodig

Wat mij in het meest tegen de borst stoot is dat taalkennis geen vereiste meer zal zijn indien uit de aard van de job blijkt dat dit niet noodzakelijk is. “Als kennis van het Nederlands minder relevant is voor de goede uitvoering van een openstaande functie, zal de mogelijkheid tot taallessen en -coaching op de werkvloer expliciet vermeld staan in de vacature. Dat moet alle geschikte kandidaten aanmoedigen om te solliciteren.” Dat is wat wij  noemen de wagen voor het paard spannen. 

Je kan gewoonweg geen geschikte kandidaat zijn als je de Nederlandse taal NIET kent !!

Of is het allemaal bedoeld om de poort open te zetten voor de vele analfabeten die de voorbije jaren als vluchteling in ons land zijn toegekomen ?  Dan moet de stad Gent maar eens aangeven of en hoeveel analfabeten (van Belgische herkomst) zijn NU al in dienst hebben.

Met Toeters en bellen de bal misslaan

De groene toeters en bellen waarmee groen-schepen Van Braeckevelt één en ander aankondigde zijn, behalve voorbarig, alles behalve correct.

Het streven naar meer diversiteit op alle niveau’s is een nobel streven. Maar dat doe je best niet via positieve discriminatie. Dat doe je door meer op zoek te gaan naar brug- en sleutelfiguren in de diverse gemeenschappen. Om zo meer mensen aan te moedigen te solliciteren.

Dat moet je ook doen in samenwerking met het onderwijs en met werkgeversorganisaties in de stad en regio. En ja, dat zal moeizamer zijn en meer inzet vergen dan wat overleggen met Unia. Want naast de inwoners van Belgische herkomst, kan je de diversiteit in de stad Gent grosso modo indelen in 7 wat grotere en een tweetal kleinere gemeenschappen wat hun herkomst betreft.

Standaard