Geen categorie

Een arm omwringen

D-Dsport | Vloersticker (Houd afstand) "Anti-Covid-19" dia. 30cm

Er zijn ongetwijfeld heel veel mensen, gezinnen, families, alleenstaanden…waarbij  deze gezondheidscrisis, mentaal, een arm omwringt. Niet in het minst bij hen die door covid 19 besmet raken. Maar zeker ook en in nog veel ergere mate bij hen die met een overlijden ingevolge corona, te maken hebben.

In de eerste lockdown heeft men ook onze bejaarden letterlijk en figuurlijk afgezonderd van de wereld. Niemand  mocht nog een RVT binnenkomen. Wekenlang géén enkel bezoek toegelaten…Dat is niet enkel een arm omwringen maar bij heel veel mensen zelfs de levenslust ontnemen !

En ook nu weer zijn onze sociale en familiale contacten enorm beperkt. Het heeft volgens mij ook géén zin om de impact van deze maatregelen af te wegen per doelgroep. Zoals jongeren tegenover volwassenen.

Ik was dan ook getriggerd door het artikel in De Standaard. ‘Corona heeft de groei van onze jongeren abrupt onderbroken’ En enkele jeugdpsychiaters (Catherine De Groof en Lieve De Backer) menen zelfs te weten hoe dat komt. Het heeft volgens deze experten weinig met aanstellerij of gepamper te maken, maar alles met de groei naar volwassenheid.’

It’s the Prefrontale cortex, stupid !

Waarom de aanslepende crisissituatie extra zwaar weegt voor jongeren, is voor een deel vanuit het puberbrein te verklaren zeggen ze. Jeugdpsychiater De Groof: ‘De prefrontale cortex – het rationele deel van de hersenen – van jongeren is nog in ontwikkeling. Dat voorste deel van de hersenen is verantwoordelijk voor de controle van de impulsen, en dus ook van de ­mate waarin je de zaken in perspectief kunt plaatsen en relativeren. Het emotionele deel van de hersenen ontwikkelt zich veel sneller. Emotie komt zo voor de ratio. De vaardig­heden om je emoties te plaatsen, ontwikkelt zich pas later.’

Wettelijk gezien ben je volwassen op je achttiende,’ zegt De Backer, ‘maar biologisch gezien zijn bepaalde delen van de hersenen nog niet volledig ontwikkeld tot de leeftijd van 24-25 jaar.’

Mijn ratio stelt zich bij deze psychiatrische vaststellingen de volgende vragen

  1. Waarom werd dan destijds de meerderjarigheid verlaagd van 21 naar 18 Jaar ?

2. Waarom is in het federaal regeerakkoord voorzien dat er Europees stemrecht komt vanaf 16 jaar ? Als zelfs op 18 j. het rationele deel van de hersenen nog volop in ontwikkeling is ?

Kindermishandeling

Zelf ben ik  bijna 66 jaar. In mijn jeugd was er een leerplicht tot 14j. Velen van mijn generatie gingen ook op die leeftijd aan het werk, of zelfs al vroeger. Zo werkte ik al vanaf mijn 13j. in het weekend, bij nacht, in een bakkerij. En op mijn 15e stapte ik de Turnhoutse peperkoekfabriek binnen om enkele maanden later bij Philips te gaan werken. En net als vele jongeren moest ik ook een jaar militaire dienstplicht vervullen

Het digitale tijdperk van toen beperkte zich tot een pen en een inktpot in je schoolbank. GSM’s en computers moesten nog uitgevonden worden en een TV-scherm of een telefoontoestel, was zeker nog niet in elk huisgezin aanwezig

Als ik dan lees hoe jeugdpsychiaters (ook nog iets wat er vroeger niet was) vandaag denken over de ontwikkeling van de jeugd, dan lijkt het wel of wij in onze jeugd te maken hadden met louter kindermishandeling ?! Maar gelukkig verre van dat !!

Of zouden wij in deze tijden, in weerwil van wat deze jeugdpsychiaters beweren, onze jeugd toch te veel pamperen en zich laten aanstellen ?!

En nee, ik pleit absoluut niet voor het laten terugkeren van de geplogenheden van die tijden. Ook verre van. Maar een beetje meer realiteitszin kan evenmin kwaad !

Zorgen voor mekaar – Niet versmachten

Dat corona,  bij ontelbaar veel mensen een arm omwringt is een vaststelling. Maar laat ons het allemaal niet erger maken dat het al is. Alsof de jeugd van heden een verloren generatie zal worden !

Voor mekaar zorgen is aan de orde, doorheen maar vooral ook voor alle generaties. Maar laat ons vooral ook opletten dat we mekaar daarin niet versmachten !

https://www.standaard.be/cnt/dmf20201109_98044165

Standaard