Geen categorie

De bluts met de buil

Student betrapt met gestolen verkeersborden | Leuven | hln.be

Einde dit jaar, zal deze legislatuur alweer 2 jaar, of 1/3 van de rit hebben gereden. De inloopperiode en het aan mekaar wennen in het bestuur is al een tijdje voorbij. Tenminste dat mogen we toch veronderstellen.

In die afgelopen twee jaar kampte deze stad met twee rampen. Een financiële en budgettaire fout van 26 miljoen en een ongeziene gezondheidscrisis genaamd covid 19.

Die eerste ramp is dan wel cijfermatig hersteld maar zeker niet naar investeringen toe. De tweede ramp, corona, daarvan is het einde nog niet in zicht, net zomin als de negatieve gevolgen op economisch vlak.

Ondanks dit alles zou  het schepencollege er goed aan doen om een tussentijdse balans op te maken. Ook al in de wetenschap dat we midden volgend jaar een nieuwe (3-jaarlijkse) stadsmonitor mogen verwachten. Een tevredenheidsmeting -bij de inwoners- over diverse aspecten van het stedelijk beleid.

Wat de coronacrisis betreft, schreef ik al meermaals dat de stad dit met alle geledingen goed heeft aangepakt.

Maar daar win je wellicht géén verkiezingen mee in 2024. Uit de talrijke reacties op mijn vorige blog, kan ik enkel maar vaststellen dat er veel, heel veel onvrede heerst over -in algemene termen- het openbaar domein. Vooral wat betreft onderhoud en vernieuwing van wegen en stoepen. En niet minder blijft het mobiliteitsprobleem en het knippen van straten een heikel punt.

Dat zijn in het stemhokje wel punten in – of + voor de kiezers.

Ter herinnering : dit staat in het bestuurakkoord “gehandhaafde veiligheid en een plan voor een veiligere, vlottere en duurzamere mobiliteit. Dat zijn de ambities die vervat zijn in het bestuursakkoord

En dan is er ook nog de almaar groeiende diversiteit in onze stad. Hoe je het draait of keert, dit legt een grote druk op onze stad. Cijfermatig zie je dat ook in zowel de werkloosheid (52% vreemde origine) als bij de leefloners, waar Turnhout (24,23/1000) amper iets beter scoort dan Oostende (25,41/1000) of Gent (26,37/1000) Antwerpen (18,1/1000) en Mechelen (20,95/1000) scoren beter.

Er lopen toch al enkele jaren opleidingsprojecten in onze stad om de kansen van nieuwkomers op de arbeidsmarkt te verbeteren. Te oordelen naar de cijfers lukt dat maar zeer matig. Of blijft de instroom van nieuwkomers (zoals met de gezinshereniging) te groot ?!

De cijfers van juni 2020 geven aan dat het aantal leefloners van buiten de EU is verminderd met 24 lln op één jaar tijd. Terwijl het aantal leefloners van binnen de EU (zonder België) steeg met 37 eenheden…

En dan wil het lokaal bestuur (lees OCMW) alleen baas spelen over de begeleiding en de activering naar werk van deze zeer grote groep leefloners ?! Als dat maar goed afloopt.   Als dat maar niet zal leiden tot we willen ze zolang mogelijk in een beschermende omgeving houden. Terwijl het juist de bedoeling moet zijn om hen zo snel mogelijk, met de nodige vaardigheden aan het werk te krijgen… en te houden.

Hoe dan ook ben ik van mening dat dit staat als een tang op een varken met wat CD&V in hun verkiezingsprogramma schreef, namelijk :  “Het aanzuigeffect dat Turnhout thans heeft door zijn sterk en professioneel uitgebouwd vangnet in de sociale sector niet te versterken door nog meer nieuwe diensten uit te bouwen” Zal ik dat maar wegschrijven als het verschil tussen woord en daad in die partij ?!

Het lijkt vandaag allemaal nog ver af… maar neem van mij aan dat de kiezer in 2024 vooral deze drie zaken zal be- of veroordelen met name de staat van onze straat en stoepen, het openbaar domein in zijn geheel èn de mobiliteitsproblematiek. En ook de toestand inzake diversiteit in onze stad.

Ik zou alvast op korte termijn aan de Binken laten weten wat zij de volgende 4 jaar nog mogen verwachten op deze drie beleidsaspecten. Liefst ook géén algemeenheden maar concrete resultaatsverbintenissen. De ruim 45.000 inwoners van onze stad hebben er recht op !!

Standaard

Een gedachte over “De bluts met de buil

Reacties zijn gesloten.