Geen categorie

Kijk vooruit Sammy

Structurele achterstand bij de Dienst Vreemdelingenzaken: hoe zit het met  mijn aanvraag? | de federale Ombudsman

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi heeft zijn beleid toegelicht. Zo  maakt hij een prioriteit van een beter terugkeerbeleid, kortere asielprocedures en meer gesloten centra. Hij gaat ook niet in verzet tegen een vonnis van een Franstalige rechter die ons land verplicht tot onmiddellijke BBB-opvang van zodra iemand zich op eender welke wijze komt aanmelden.

Mahdy  wil ervoor zorgen dat de burger geen schrik meer heeft van asielzoekers, en dat er meer draagvlak ontstaat voor solidariteit met mensen die daar nood aan hebben.

Voor mensen die er nood aan hebben : daarin volg ik hem voor 200%. Maar daar ligt momenteel ook wel het varken gebonden.

Tijdens de maanden 1/20; 2/20; 8/20 en 9/20 lag het beschermingspercentage op gemiddeld 33%. Totaal aantal aanvragen die maanden = 7.960.

Vorig jaar oktober duurde de doorlooptijd van een dossier gemiddeld 15 maanden… Een berekening v/d kostprijs bed/bad/brood opvang à rato van 40€ per dag, per persoon en dat gedurende 15 maanden betekent toch al de mooie som van ruim 9,5 miljoen/maand. Over een periode van 15 maanden spreken we dan al van een kostprijs ruim 143 miljoen €.

Bijna 96 miljoen daarvan voor mensen die géén bescherming krijgen en daar dus volgens de geldende regels ook geen nood aan hebben. In deze bedragen zijn de kosten gezondheidszorg niet inbegrepen.

Er zijn partijen in ons land die voor deze erg grote groep niet de leukste namen hebben bedacht. Ik ga dat niet doen. Maar ik kan wel heel goed begrijpen dat heel veel mensen zich hierover zorgen maken.

En die -heel begrijpelijk- hardop de vraag stellen ‘hoe kan het dat hier wel geld voor ter beschikking is, terwijl de teststrategie inzake corona naar beneden toe werd bijgesteld’. Mensen met risicocontacten, maar geen symptonen hebben, worden tot nader order niet meer getest. Maar dat wist u ook wel.

Ik verzoek u dan ook met aandrang om effectief goed uit te kijken, vooruit te kijken en niet omhoog, zoals in het liedje van Ramses Schaffy maar de koe bij de horens te vatten..

Ondertussen is het ook nog steeds wachten -nu reeds 2,5 jaar- op het rapport van de nationale bank. Deze allesomvattende studie moest de “economische impact op de sociale zekerheid, de arbeidsmarkt en de productiviteit” onderzoeken, iets wat in andere landen zoals Nederland wél eerder al onderzocht werd.

Je hebt geen makkelijk maar wel een belangrijk departement ter uwer beschikking Sammy Mahdi. Ikzelf en met mij zijn er heel veel mensen die hopen èn rekenen op een correct asielbeleid. Maar vooral ook op de nodige transparantie van wat je doet, voor wie dat je dat doet, wat dat kost en wat de concrete resultaten zijn van uw beleid.

Mild voor wie echt nood heeft aan opvang en hard en doortastend voor wie hier eigenlijk niet mag zijn. In weerwil van het gegeven dat sommigen zeggen dat niemand illegaal is.

Veel succes en goeie moed !

Standaard