Geen categorie

Islam-kennis ??

Erkende moskeeën kregen vorig jaar €740.000 subsidies voor uitbating

Recent heb ik een interview gelezen met Corinne Torrekens. Die naam zegt u wellicht niet veel -mij ook niet trouwens-, maar zij behaalde een doctoraat in de politieke en sociale wetenschappen (aan de ULB) en profileert zich als Islamkenner.

Het gesprek met de professor en Bruzz.be vindt plaats in haar Waals-Brabantse tuin, die uitkijkt over een weids landschap en een streek waar erg weinig moslims wonen.

Enkele passages uit dit gesprek deden mij behoorlijk mijn wenkbrauwen fronsen…

mea culpa mea culpa mea maxima culpa

Bruzz : Een aanzienlijk deel van de Belgische moslims verwerpt intussen wel ons maatschappijmodel en wil de wetten op basis van de Koran modelleren.
Torrekens: Rond twintig procent van de ondervraagden neemt inderdaad afstand van ons maatschappijmodel. Maar daar zijn verklaringen voor: als je als derde generatie niet gelijk behandeld wordt, kan dat zo’n reactie uitlokken. Die ongelijke behandeling is geen hypothese, maar een bewezen feit op de woningmarkt, de jobmarkt …

Zo, dat weten we dan ook weer van een kenner. Onze samenleving is met het openstellen van onze dorpen en steden, het openstellen van onze sociale zekerheid, inbegrepen het leefloon, het openstellen van onze sociale woningen, het openstellen van onze gezondheidszorg, ons onderwijs enz. … niet genereus genoeg volgens deze prof….

Maar dat vooral hun religie, de Islam, absoluut NIET accordeert met onze samenleving, onze regels en wetten, met een gelijke behandeling van vrouwen en mannen, met gelijke behandeling voor iedereen, ongeacht zijn/haar seksuele geaardheid…op géén enkele manier wordt er daarnaar verwezen door Torrekens…Nee, uiteraard niet…het ligt gewoon allemaal aan onszelf (sic)

Gebrekkige kennis

Of het radicale deel van de islam in België sterker geworden sinds de aanslagen ? Dat is voor Torrekens dan weer onduidelijk. Maar net deze vraag doet er zo erg toe…spijtig toch dat Torrekens daar dan géén kennis over bezit

Een erg opvallende passage in het interview, is waar Torrekens zegt : ik ken een salafist met homovrienden. Magnifiek toch

Torrekens werd haast euforisch toen ze dat kon zeggen. Een Salafist die zelfs homovrienden heeft. Deze  vertelde haar ook dat hij wel homovrienden heeft, maar met wie hij het onderwerp dan gewoon mijdt. ‘En ze moeten me ook niet op hun trouwfeest vragen,’ hoorde ik nog. In zekere zin is dat magnifiek, er is alvast geen categorieke veroordeling.

Voor een experte die haar doctoraat politieke en sociale wetenschappen behaalde gaat ze hier flink uit de bocht volgens mij. Ze moet er dringend eens de definitie van vriendschap bij halen

Immers is een èchte vriend iemand waarbij je juist wel jezelf kan zijn. Waarbij je jezelf geborgen moet kunnen voelen en waar je vooral ook met je zorgen en levensvragen terecht moet kunnen…Af en toe eens op de thee mogen komen, maar niets mogen zeggen over ‘wie je bent’…dat kan je bezwaarlijk vriendschap noemen.

Die homovrienden waar deze Salafist het over heeft zijn dan ook hoogstens ‘facebook en/of andere sociale mediavrienden’

Net als het begrip  racisme wordt zo ook het begrip vriendschap gedegradeerd !!

Ik begrijp dan ook niet waarom een experte terzake zo euforisch kan zijn over dergelijke vriendschappen

Voor mij is al die zotternij in dit interview, alvast niet van die aard dat ik begrip kan noch wil opbrengen voor dat -toch vrij grote- deel van de Islamgelovigen, die onze levenswijze, onze samenleving maar vooral onze wetten en regels NIET willen aanvaarden, maar wel alle voordelen die zij in dit gastvrije land kunnen genieten.

Bron : https://www.bruzz.be/

Standaard

3 gedachtes over “Islam-kennis ??

Reacties zijn gesloten.