Geen categorie

Een huis met een tuintje huren

Een woning huren | Vlaanderen.be

Kwaliteit in verhuren

Enkele dagen geleden trokken de OCMW-voorzitters v/d Stadsregio aan de alarmbel. Zij willen de strijd aangaan met de door hen genoemde “grijze woonvormen”. In mijn blog https://wolput.com/2020/08/30/ont-vluchten/ besteedde ik hier reeds aandacht aan.

Eerder al was in de stad Turnhout een actie opgestart om voor de talrijke woningen die worden verhuurd, voortaan een conformiteitsattest te verplichten. Dit is nodig, aldus het stadsbestuur, om ervoor te zorgen dat elke huurwoning aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen zal voldoen.

Titanenwerk

En er zijn in onze stad heel wat woningen te onderzoeken. Er zijn immers bijna 8.000 (7912) gezinnen in onze stad, die in een huurwoning verblijven, tegenover  11.906 gezinnen die eigenaar zijn van hun woonst.

Een verhouding van 40/60 waarbij dient te worden vastgesteld dat in het centrum van onze stad maar liefst 60% van de gezinnen een woning huren.  Vosselaar telt 19,7% huurders, Beerse 22,6% en Oud-Turnhout 20%.

Het onderzoeken van al die huurwoningen, vergt wel enige tijd. Daarom ook is deze actie een veeljaren-plan van 11 jaar… Waarbij in de wijk Centrum, elke private huurwoning tegen uiterlijk 1/1/2024 over een conformiteitsattest moet beschikken.

https://www.turnhout.be/nl/product-catalog/405/woningkwaliteit-conformiteitsattest.html

Niet sluitend

Stel : ik ben erfgenaam van een oud huisje in het centrum van Turnhout. Zo oud dat het ook niet helemaal voldoet aan die door de wetgever bepaalde minimale kwaliteitsnormen. Ik kan mijn erfstuk dus niet meer verhuren. Maar ik wil ook niet de kosten betalen om dit huisje conform te maken.

Dus ga ik het verkopen. Bij die verkoop dien ik een attest van keuring van de elektriciteitsinstallatie voor te leggen. Vermits dit een negatief attest is, dus niet conform de AREI-regelgeving, komt een herkeuring (binnen de 18 maanden na de aankoopakte) en de eventuele aanpassingen, ten laste van de koper.

De koper vraagt die herkeuring echter niet aan. In het beste, of is het slechtste geval riskeert hij daarvoor een boete. Zodra de akte is verleden komt die koper, samen met enkele familieleden, vrienden en/of collega’s in dat huisje wonen. Uiteraard zonder een -officieel- huurcontract. De wijkagent zal de nodige controles doen -in zoverre al die mensen zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters- op wie er woont. En als er géén sprake is van overbewoning is daarmee de zaak afgehandeld.

Dat de verzekering zonder dit (her)keuringsattest niet meer tussenkomt bij brand of ongevallen, die te wijten zijn aan die gebrekkige installatie is bij de koper en zijn medebewoners wellicht het minste van hun zorgen…

Wel sluitend te maken

Geen zinnig mens die tegenstander is van een conformiteitsattest wat de huurder verzekerd van minimale kwaliteitsnormen. Maar een nevenverschijnsel hiervan is ongetwijfeld dat de kosten die de verhuurder daartoe moet maken zullen worden doorgerekend in de huurprijs.

Anderzijds zou het ook wel eens kunnen zijn dat steeds meer potentiële verhuurders hun pand(en) te koop stellen…waardoor het voorbeeld wat ik hierboven geef, verkopen en kopen van een oud huis, wel eens zou kunnen verveelvoudigd…

Daarom deze tip aan de beleidsmensen : leveranciers van elektriciteit zouden moeten worden verplicht,  een woning die 18 maanden na de aankoopakte, géén positief (her) keuringsattest kan voorleggen, niet langer van elektriciteit te voorzien !!

Standaard