Geen categorie

Bart Somers en lulkoek

Mechelse Herder (1 j.)

De Mechelaar dwaalt door Vlaanderen

Zelfs  als je denkt stevig op je stoel te zitten, kan je toch nog steil achterover vallen. Dat overkwam mij toen ik Humo zou gaan lezen.  Daarin stelt samenlevingsminister Bart Somers dat “Die jongeren die rel schoppen aan de kust zijn misschien tuig, maar wel óns tuig”

Sorry hoor Mijnheer de minister, maar van mij mag je NIET verwachten dat ik dergelijk tuig zal vereenzelvigen met ‘ONS’ Want ‘ONS’ heeft een degelijke opvoeding gekregen èn de vele kansen die ons werden geboden ook NIET laten voorbij gaan. Door deze uitspraak degradeer je jezelf van Beste Burgemeester tot Beste wegkijker van het faillissement van de multi-culturele samenleving. Bovendien belast je onze samenleving daarmee alsof ‘WIJ’ ook maar enige verantwoordelijkheid zouden hebben dat ‘ZIJ’ al hun kansen zelf hebben, verbrod om te verworden tot wat ze nu zijn : TUIG

En wat die kansen betreft Mijnheer Somers; zelf ben ik ook als ongeschoolde werknemer op de arbeidsmarkt terecht gekomen. Maar door hard te werken en door te zetten, de kansen die zich aandienden te zien, ze te grijpen en vooral ze ook waar te maken, mag ik zeggen een mooie carrière te hebben uitgebouwd.

Van de ene lapsus* naar de andere

Maar, dat is niet de enige lapsus* die u in dit interview maakt. Zo stelt u immers : “We moeten met al die nieuwe Vlamingen aan de slag! Die horen er allemaal bij en we hebben hen nodig om onze welvaart in stand te houden!”.

Ik wil meteen deze stelling, die u blijkbaar voor waar en juist aanziet ontkrachten met enkele cijfers.

In uw stad Mechelen wonen bijna 33% personen van vreemde herkomst. Maar in de werkloosheidscijfers is maar liefst 55% van vreemde herkomst. En ook in Turnhout stellen we een gelijkaardige verhouding vast.

Zou het kunnen dat al die nieuwe ‘Vlamingen’ afkomen op onze welvaart om ze mee op te souperen, eerder dan ze mee op te bouwen ?!

En ook nog dit : “Een week voordien hadden vijftig Nederlandse jongeren in Knokke de boel op stelten gezet. Toen heb ik niemand horen zeggen dat al die Hollanders paljassen zijn. Dat veralgemenen en tribaal denken is totaal fout.”

Maar Mijnheer Somers toch…ook in deze zit u er helemaal naast

1)er waren wel degelijke snedige en snijdende commentaren op dit gedrag

2) maar hèt grote verschil is dat deze Olijke Ollanders, na hun soireetje terugkeren naar hun land, terwijl dat tuig van de strandrellen , die nieuwe Vlamingen (sic) dus, wel in ons land blijft en bijgevolg in Brussel of waar dan ook mensen enorm blijven enerveren, ambeteren en de politie liefst van al willen torpederen.

Het zou best kunnen Mijnheer Somers dat u met uw uitspraken een deel van uw kiezers pleziert. Maar ondertussen telt het VB die u zo graag en zo vaak verketterd,  hun credits en moeten zij wellicht hun ploeg van ledeninschrijvingen versterken. Mag ik u er ook op wijzen dat u als minister, net als ikzelf, ook de rechterlijke uitspraak dat het Vlaams Belang NIET racistisch is, moet aanvaarden ?! https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181019_03857455

Uw beeld van verdraagzaam samenleven is alvast niet het mijne. Maar ik heb het gevoel dat dit het allerminste van uw zorgen is. U bent immers zo vervuld en vol van uzelf, dat andere meningen er weinig toe doen.

Trouwens, nu ik u toch aan de lijn heb, weet u ondertussen al iets meer over mogelijke dader(s) van de brandstichting in (een toekomstig asielcentrum) Bilzen, nu al bijna een jaar geleden ?!

Ook toen was u er als de kippen bij om zonder ook maar enige aanwijzing of spoor het racistische extreem-rechts in Vlaanderen aan te duiden als de schuldigen.

Zou het niet beter zijn dat je ermee stopt om telkens weer ‘voor uw beurt’ te praten ?

*Het begrip lapsus heeft als betekenis : oordeel, inzicht dat onjuist is maar dat men zelf voor juist houdt

https://www.humo.be/nieuws/bart-somers-die-jongeren-die-rel-schoppen-aan-de-kust-zijn-misschien-tuig-maar-wel-ons-tuig~bd695439/

Standaard

3 gedachtes over “Bart Somers en lulkoek

Reacties zijn gesloten.