Geen categorie

Traag rijden

Klein bord voor zone 30 geen excuus meer voor te snel rijden (Gent ...

Bijna een jaar geleden werden 85% van de Turnhoutse straten ingekleurd als zone 30. Ongetwijfeld een goede zaak voor de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers. Wat op zich nog géén garantie is voor het aan de regels houden door die zwakke weggebruikers, vooral dan fietsers.

Een nog steeds groeiend pijnpunt is het gebruik van een degelijke fietsverlichting. En dit zowel voor- als achteraan. Als we over een goeie twee maanden weer terug overschakelen naar het winteruur, is die fietsverlichting weer van cruciaal belang. Gezien worden, is in die donkere dagen echt wel van levensbelang. Misschien nuttig om nu reeds een diepgaande sensibiliseringscampagne voor te bereiden.

Een ander pijnpunt is het niet respecteren, door vele fietsers, van de voorrang van rechts. Ook als een fietser daardoor wordt aangereden door een automobilist die de 30km/uur  respecteert, is lichamelijke schade uiteraard niet uitgesloten. En uiteraard moet ik hier nogmaals het gevaarlijk fietsen in tegenrichting vernomen

Blijvende handhaving

Wat de handhaving van de snelheid in zone 30 betreft, heb ik de indruk dat er sinds de coronacrisis nog maar weinig snelheidscontroles zijn geweest. De politie heeft daardoor immers te maken met heel wat andere handhavingsprioriteiten. En dat valt echt wel te begrijpen.

In de eerste grote controleronde in de zone 30, werden in anderhalve maand tijd -1.550- boetes uitgeschreven. Over twee weken start het nieuwe schooljaar. En zoals het nu voorzien is, laat ons allemaal samen hopen dat het ook lukt, meteen op volle kracht.

https://www.hln.be/in-de-buurt/turnhout/een-auto-op-vijf-rijdt-te-snel-door-nieuwe-zone-30-1-550-boetes-op-anderhalve-maand~ac7bea35/

5 maanden bijna géén schoolkinderen op weg

Het zou een goede zaak zijn mocht de politie, in aanloop naar 1 september en ook de eerste schoolweek, mensen kunnen vrijmaken om opnieuw een -al dan niet aangekondigde- controleactie te doen. Af en toe moeten sommige automobilisten worden herinnerd aan hun foutief verkeersgedrag. En nu er zolang bijna geen schoolkinderen op de weg waren…zal het echt wel opnieuw wennen zijn.

Geconditioneerd

Wat mezelf betreft, stel ik vast dat ik ook op andere plaatsen dan in Turnhout, in  de woonstraten, en in de centra , bijna automatisch de snelheid beperk tot 30km/uur. Ook daar waar die snelheid niet staat aangegeven…Maar dat vind ik helemaal niet erg. Alhoewel andere automobilisten dan wel eens de neiging vertonen van ‘in mijn gat te komen hangen’

Maar ik ben als het ware geconditioneerd* om op de meeste plaatsen traag te rijden. Dat E- en andere snelle bikers me dan soms gewoon voorbijsteken ?! En dan ! Ik laat me in het verkeer NIET opjagen !!

*Conditioneren :   aanleren van een bepaalde handeling

Standaard