Geen categorie

Ontcijfert – ontluisterend

Tomates : pourquoi et comment les cultive-t-on sous serre ? - YouTube

De blog arbeidsmarktreserve in Turnhout, lokte nogal wat vragen uit. Vooral dan wat betreft het gegeven dat er jaarlijks zoveel Oost-Europese arbeidsmigranten nodig zijn in de land- en tuinbouw. Zo is er sprake dat in Limburg de volgende weken 30.000 seizoenarbeiders nodig zijn voor de fruitpluk. Terwijl in Vlaanderen momenteel toch zeker 175.000 inzetbare werklozen zijn.

https://wolput.com/2020/08/04/arbeidsreserve-in-turnhout/

In een discussie daarover kom je al snel terecht bij het element loon wat in deze sector laag is . En dat is zeker een terechte bedenking.

https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/ik-moet-personeel-tewerkstellen/minimumlonen-en-forfaitaire-daglonen

Ontcijfert

Maar er is meer, zo blijkt duidelijk uit de nieuwste publicatie van VDAB Ontcijfert. Daarin gaan ze na hoe het gesteld is met de beroepsaspiraties van werklozen.

Werklozen geven in hun dossier aan, welke beroepen zij het sterkst ambiëren. Wat ze dus het liefste zouden willen doen. Momenteel zijn er in de VDAB competent-data, zo’n 650 verschillende beroepen die kunnen worden geselecteerd.

De belangrijkste bevinding is dat opmerkelijk veel werkzoekenden dezelfde beroepen aspireren, een fenomeen dat bij de laaggeschoolden nog veel uitgesprokener is dan bij de hooggeschoolden, en bij vrouwen sterker dan bij mannen.

Niet allemaal in zelfde vijver vissen

Gezien deze concentratie in een beperkt aantal beroepen, is het als werkzoekende belangrijk om je via een gedetailleerde oplijsting van je competenties in je VDAB-dossier trachten te onderscheiden van de anderen. Anders dreig je als werkzoekende weg te zinken in de werkloosheid.

Oogst is veel te klein om…veel te oogsten

Het is toch wel erg opvallend dat zowat de helft van alle beroepsaspiraties geconcentreerd zitten in  20 meest voorkomende beroepen. En nog opvallender is dan, dat bij de 41.936 laaggeschoolde mannen, de beroepsaspiratie TUINBOUWER nog net op de laatste plaats van die top 20 terecht komt en dat slechts voor 2,2%…

Concreet spreken we dan maar over 432 mannen van +40 jaar en géén enkele onder die leeftijd van 40j.  Slechts 432 kandidaat werkzoekenden om in de tuinbouw te werken in GANS VLAANDEREN…

Weet wel dat dit onderzoek van VDAB zich toespitst op 86.447 werkzoekende mannen en 70.665 werkzoekende vrouwen, een totaal van 157.112 inzetbare werklozen. (Cijfer december 2019) Dan kan je niet(s) anders dan besluiten dat  de oogst van slechts 432 werklozen die tuinbouwer plaatsen in de top 20 wel bijzonder mager is.

Wat leert VDAB uit deze ontcijfering

De globaal vrij sterke concentratie van beroepsaspiraties is voor VDAB geen nieuw gegeven. In de wetenschap dat dit fenomeen zowel voor de werkzoekenden als voor de werkgevers een negatieve impact heeft op respectievelijk het vinden van een job en het invullen van een vacature, werkt VDAB momenteel volop aan de ontwikkeling van een volledig nieuw oriëntatieconcept voor werkzoekenden dat zal resulteren in een grotere spreiding van de beroepsaspiraties en een meer fijnmazige matching tussen vraag en aanbod.

Je kan geen tuinbouwers rekruteren van achter een bureau

Dat is een nobele intentie van VDAB maar ik  wil ze toch de raad geven om dat zeker ook te doen in samenwerking met de sectoren.

In dit geval zeker wat de land- en tuinbouw betreft en de grote behoefte aan seizoenarbeiders.

Trek met werklozen de boer op zodat zij, de visu (met hun eigen ogen) kunnen vaststellen hoe en op welke wijze het werken in een modern land- en tuinbouwbedrijf eraan toe gaat

Om met een boutade te eindigen

Sire, uw (werkzoekend) volk lust heel graag de sappige tomaten uit de serres van Merksplas , de aardbeien uit Hoogstraten en asperges op Vlaamse wijze. En de Belgische appelen en peren als toemaatje. Maar, Sire, ze willen er zelf niet in gaan werken. Hoe spijtig is dat wel Sire ?!

Bron : https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/trends/ontcijfert2020nr40.pdf

Standaard