Geen categorie

Arbeidsreserve in Turnhout

We zijn alweer enkele dagen gevorderd,  in de maand augustus. Nuttig om even te bekijken hoe groot de arbeidsreserve momenteel is in onze stad. Het totaal aantal werkzoekenden in juli -2.463- vinden we in de statistieken terug onder de noemer  NWWZ, of niet werkende werkzoekenden. (juni = 2.383) Maar wil dat zeggen dat de arbeidsreserve in onze stad ook zo groot is ?!

Niet al deze mensen krijgen ook dopgeld. Wat de WZUA betreft (werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag) tellen we er 1.519. Dat zijn er maar +7 in vergelijking met juni, maar wel +209 tegenover één jaar geleden.

Van die 209 tellen we 72 Belgen (34%) en de overige (137) zijn van vreemde origine.

In juli worden ook de schoolverlaters per 30/6 mee opgenomen. Deze vinden we terug onder de noemer B.I.T. ofwel beroepsinschakelingstijd en hebben het eerste jaar géén recht op dopgeld. Waar er in juni nog 81 BIT’ers werden geteld zijn dat deze maand 132 (+51)

Leefloongerechtigden

Op één jaar tellen we wel  +42 werklozen met de Nederlandse nationaliteit (219) . En op één maand tijd nam het aantal andere (dit zijn voornamelijk leefloongerechtigden) toe met +28, tot 464.  Je zou dus kunnen stellen dat gans deze groep (bijna 1/5 van de totale groep NWWZ) bij de arbeidsreserve mag worden geteld. Maar bijna evenveel werkzoekenden (458) hebben géén of te weinig kennis van het Nederlands…

Beperkt geschikt

In dit maandoverzicht wil ik de focus leggen op de grote en sterk groeiende groep van arbeidsgehandicapten.  In juli 19 stonden 460 werkzoekenden onder deze categorie genoteerd en afgelopen maand zijn er dat al 512 (+52) of 21% van de totale groep van 2.463 NWWZ.

Wie kan tot deze categorie behoren ?

Vanaf (de cijfers over) februari 2009 wordt een werkzoekende als arbeidsgehandicapt beschouwd wanneer na een administratief onderzoek , uit attesten of verslagen, blijkt dat hij :

  • ingeschreven is in het huidige VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap);
  • een kwalificatie of getuigschrift heeft uit het buitengewoon onderwijs, of ex-BUSO of BLO-leerling is zonder dat er kwalificaties of getuigschriften behaald zijn;
  • recht heeft op een inkomensvervangende- of een integratietegemoetkoming;
  • in het bezit is van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing of van een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een blijvende graagd van arbeidsongeschiktheid blijft;
  • recht heeft op bijkomende kinderbijslag of recht heeft op verhoogde kinderbijslag (als ouder met een handicap);
  • recht heeft op een invaliditeitsuitkering in het kader van de ziekteverzekering;
  • een attest heeft van een arbeidshandicap, afgeleverd door een door de VDAB erkende dienst of arts;

Conclusie :

  1. de globale arbeidsreserve in onze stad, die ingeschreven staan bij VDAB is kleiner dan wat de totale cijfers doen veronderstellen
  2. Zowel wat de -grote groep- leefloongerechtigden betreft als de al even grote groep Nederlands-onkundigen, MOETEN alle betrokken diensten -zoals OCMW en VDAB- dringend een tandje bijsteken om de integratie op de arbeidsmarkt van deze groepen te bespoedigen !!
Standaard