Geen categorie

Brussel gooit er met zijn klak naar

Broodhuis BRUSSEL-STAD / BRUSSEL foto

Brussel en corona-besmettingen : ze gooien er met hun klak naar. Een korte tijdslijn van een 4-tal dagen maakt duidelijk dat ze zo maar wat komen vertellen. Zo zou op 28/7 slechts 2% van de geteste gevallen positief zijn…Maar één dag later rapporteert de hoofdarts van de Brusselse Sint-Jan-kliniek al een positiviteit van 7%

Op 25/7 klinkt het wat Brussel betreft als volgt : Het gemiddeld aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus is in de week van 15 tot 21 juli toegenomen tot 215,6 per dag. Het gaat om een stijging met 63 procent tegenover de week voordien. In Brussel is er een daling met 8 procent. https://www.bruzz.be/samenleving/gemiddeld-aantal-besmettingen-stijgt-maar-niet-brussel-2020-07-25

27/7  : Als Brussel lage besmettingscijfers kent, zou dat wel eens deels aan een sterke onderrapportage kunnen liggen. Dat kaarten huisartsen aan. “De politiek moet dringend werk maken van meer ruimte en personeel om te testen.” Overigens heeft meer dan 30 procent van de Brusselaars geen huisdokter, en is het voor hen dus al helemaal onduidelijk hoe ze aan een test kunnen komen.

https://www.bruzz.be/samenleving/artsen-vrezen-onderrapportage-we-moeten-niet-fier-zijn-maar-ongerust-2020-07-27

27/7 De Wever stelde maandag in ‘De Ochtend’ op Radio 1 dat het hoge aantal besmettingen in Antwerpen in vergelijking met elders in België te wijten zou zijn aan het hoge aantal testen dat in zijn stad wordt afgenomen. https://www.standaard.be/cnt/dmf20200728_95311558

28/7 “Bij ons zijn 2 procent van de geteste gevallen positief, terwijl dat cijfer in Antwerpen toch een stukje hoger ligt, rond de 4 à 5 procent”, zei Neven tijdens een studiogesprek in “Terzake”.  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/28/hoe-is-de-coronasituatie-in-brussel/

29/7   “Situatie in Brussel erg verontrustend, indien nodig Antwerps voorbeeld volgen”

De hoofdarts van de Brusselse Sint-Jan Kliniek luidt de noodklok over de vele positieve coronatests die de laatste dagen in zijn instelling worden afgenomen. In Terzake zei hij woensdagavond dat zo’n 7% van de patiënten er positief test, amper minder dan in de stad Antwerpen.

https://www.gva.be/cnt/dmf20200729_97121635/situatie-in-brussel-erg-verontrustend-indien-nodig-antwerps-voorbeeld-volgen

Hoe dan ook zit Brussel met een probleem. Niet één maar meerdere zelfs. Een chaos wat testen betreft maar ook een chaos wat communicatie betreft.

Maar er is redding op komst

Ik stel voor dat ex-provinciaal gedeputeerde Ludo Helsen, Brussel ter hulp snelt. Deze man bewees in het RTV nieuws van 28/7 ll, ook heel goed te zijn in er zijn klak naar te gooien. In enkele ferme slagen onder de gordel haalde hij snoeihard uit naar Antwerpen. En hij deed dat zonder enige kennis van noch inzicht in de concrete situatie van deze zwaar getroffen stad. De arme man wist zichzelf gestraft door het, volgens hem, lakse coronabeleid van Burgemeester Bart De Wever.

Ook voor Brussel telt het principe meten is weten, niet meten is blindvaren

Standaard

2 gedachtes over “Brussel gooit er met zijn klak naar

 1. Bouwen Jozef zegt:

  Mag er op De Wever geen kritiek gegeven worden?
  Hij is tenslotte de eindverantwoordelijke in Antwerpen.

  Like

  • Mag er op De Wever geen kritiek worden gegeven, vraagt de man die op facebook al enkele keren jammerde over een algemene mondkapjesplicht. Maar dat terzijde. Vanzelfsprekend WEL, inzoverre die kritiek ook nog gegrond is. En wat corona betreft is die kritiek allerminst gegrond ! De Krant Het Laatste Nieuws tekende gisteren terzake de tijdslijn uit, die meer dan voldoende aantoont dat zowel BDW als Berx hebben gedaan wat zij konden en moesten doen binnen hun bevoegdheden en met de onvolledige gegevens waarover zij beschikten. Helaas zit dit artikel achter een betaalmuur. Maar ik zal het hierbij kopiëren. Sta me toe ook toch het volgende te vermelden : het is opvallend hoe dezer dagen meerdere ‘oud-gedienden’ van CD&V signatuur de zware maatregelen voor de ganse provincie Antwerpen aangrijpen, om de schuld hiervan in de schoenen van BDW te schuiven. Alsof hij persoonlijk verantwoordelijk is voor de besmettingen en ze zelf heeft veroorzaakt. Onterecht dus. Het feit dat de federale regering met dus ook CD&V ministers(te lang) gewacht heeft om versoepelingen terug te draaien tot maandag ll. kan je bovendien bezwaarlijk verwijten aan lokale mensen !! Maar vooral ook dat heel het contact-tracing systeem nog steeds krakkemikkig aan mekaar hangt, is ook niet de verantwoordelijkheid van BDW. Wel van Minister Beke, ook al een CD&V’er. Verder wil ik bij het overzicht van HLN ook nog toevoegen dat de Antwerpse politie, nog voor de ‘spoed-veiligheidsraad’ van vorige maandag, al 34 café’s in Antwerpen had gesloten (waaronder ook 5 schischabars) Conclusie Jozef : kritiek mag/moet als deze gegrond is, maar verantwoordelijkheden leggen waar ze moeten liggen is nog véééél belangrijker !! En dan nu het artikel uit HLN : Bidden en smeken om cijfers te krijgen? Of lagen ze gevoelig? RECONSTRUCTIE: hoe het zo kon mislopen in Antwerpen. Er ging aan contacttracing gedaan worden. Lokale brandjes zouden snel geblust worden. En er zou chirurgisch ingegrepen worden. Op die manier konden we een tweede golf en nieuwe lockdown vermijden, zo was ons bij het loslaten van de eerste maatregelen verzekerd. Het liep even anders in Antwerpen. Omdat het bidden en smeken was om aan precieze cijfers te geraken? Of omdat ze wat gevoelig lagen? Een reconstructie.
   Maandag 13 juli
   Eerste dag van de week waarin de dagcijfers van de besmettingen in ons land plots opnieuw beginnen te stijgen. Ongeveer een verdubbeling in vergelijking met de weken voordien. Vooral de provincie en de stad Antwerpen springen in het oog. De provincie zal aan het eind van de week goed zijn voor 498 van de 1.372 nieuwe besmettingen. De stad voor 174. Of 33 per 100.000 inwoners. Daarmee wordt het alarmniveau dat Sciensano hanteert – 20 op 100.000 – fors overschreden. Maar er stelt zich een probleem.

   Burgemeester Bart De Wever (N-VA): “Als lokale overheid krijgen we alleen cijfers op stedelijk niveau, zodat we niet gericht kunnen optreden. Dat is onbegrijpelijk. We zouden graag horen van de hogere overheid waaraan de stijging te wijten is, waar die zich situeert en over welke doelgroep het gaat.”

   Gouverneur Cathy Berx: “Ik vraag al sinds maart data op wijkniveau, maar ik krijg ze niet. Waar zit de bronbesmetting? Daar moeten we op inzetten. Het frustreert me dat ik dat niet weet.”

   Sciensano heeft die data. Het federale wetenschappelijke instituut beschikt over de gegevens van de contact tracing. Data die onder meer rijksregisternummers van de besmette personen bevatten. Maar Sciensano doet er niets mee. Die verantwoordelijkheid laat het aan het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.

   Donderdag 16 juli
   Niet alleen uit Antwerpen komen er klachten over de cijfers. Burgemeesters uit het Waasland, bijvoorbeeld, bevragen huisdokters in hun gemeente om een beter zicht te krijgen op de lokale situatie. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten doet een oproep: ze wil van Zorg & Gezondheid meer gedetailleerde informatie. “Op wijkniveau zou een stap in de goede richting zijn, op straatniveau nog beter.” In Antwerpen slaan ondertussen de huisartsen die de triagepunten bemannen alarm. Dat van Antwerpen-Oost (Deurne) – wie in Borgerhout woont, moet daar op dat moment ook nog naartoe – ziet een toestroom aan patiënten, dikwijls uit eenzelfde familie. Eerder kwam al een gelijkaardig bericht uit het triagepunt bij het Sint-Vincentiusziekenhuis, bemand door huisartsenwachtpost Brabo (Antwerpen-Centrum) en gelegen aan de Joodse buurt. Eén op de tien test er positief. Samuel Markowitz, hoofdverantwoordelijke van de Joodse ambulancedienst Hatzoloh en districtsschepen voor Open Vld, telt minstens elf positieve tests in zijn gemeenschap.

   Cathy Berx meldt dat ze “een aantal hypotheses heeft” over waar de infecties hebben plaatsgevonden. Maar dat ze “die nog niet gaat delen”. Wim Flipse, die als arts infectieziektebestrijding bij Zorg & Gezondheid de situatie in Antwerpen opvolgt, zegt dat het virus vooral rondgaat in de Marokkaanse gemeenschap. “Veel bevestigde gevallen zijn personen met Marokkaanse namen en zijn familie van elkaar. Wat er precies achter zit, weten we nog niet. Er is een probleem in bepaalde wijken. We moeten dat nog beter in kaart brengen.”

   Vrijdag 17 juli
   Het Agentschap Zorg & Gezondheid laat weten dat er “gewerkt wordt” aan fijnmaziger cijfers. Tegen 1 augustus komt er “een tool” waarop de gemeenten zullen kunnen inloggen. Maar: “dat vraagt wat programmeerwerk”.

   Hoewel dat eerst niet bevestigd wordt, helpt het Agentschap in afwachting van die tool gemeenten die om info vragen verder met meer gedetailleerde gegevens. Gouverneur Berx start in Borgerhout en de wijk Antwerpen-Noord lokale contact tracing op en belooft de gegevens die daar uitkomen aan het Agentschap door te spelen. Dat zal op zijn beurt de gegevens van zijn clusteronderzoek delen.

   Maandag 20 juli
   Onder meer via Zorg & Gezondheid leren Berx en De Wever dat veel besmettingen kunnen worden teruggebracht tot enkele trouwfeesten, waar verschillende generaties mensen nauw met elkaar in contact kwamen. Het loopt ook mis in shishabars en op pleintjes waar jongeren zich niet aan de thuisisolatie hielden nadat ze besmet geraakt waren. In totaal zijn er zeven zulke clusters. Geografisch zit het probleem in de wijk Antwerpen-Noord, het district Borgerhout en ook op het Kiel. De PVDA-artsen daar noteren één positieve test op de vier Dinsdag 21 juli
   Het zevendaags besmettingscijfer in de stad – dat met drie dagen vertraging komt – loopt op tot 312. In de marge van de 21 juli-viering maakt Bart De Wever duidelijk dat een verstrenging van de maatregelen in Antwerpen zich opdringt. Hij roept de volgende ochtend de stedelijke crisiscel samen.

   Woensdag 22 juli
   Terwijl de crisiscel van de stad Antwerpen over de situatie vergadert, krijgt burgemeester De Wever een sms van een spoedarts van ZNA Stuivenberg, gelegen midden in de wijk Antwerpen-Noord. De man signaleert dat het ziekenhuis “overspoeld” wordt door mensen met coronasymptomen en dat de helft van de bij hen afgenomen tests positief is. Alle instromende patiënten – ook zij die om een andere reden in het ziekenhuis belanden – worden trouwens op Covid-19 getest. In geval van een positief resultaat worden patiënten door personeel van het ziekenhuis opgebeld en gevraagd om 14 dagen thuis te blijven. Taalproblemen maken dat dit dikwijls niet van een leien dakje loopt. Er blijken ook nogal wat valse telefoonnummers doorgegeven. Vermoedelijk illegalen die liever onder de radar blijven.

   De Wever beslist in Antwerpen zes extra maatregelen te nemen. Strengere handhaving en registratieplicht in de horeca, uitgebreide mondmaskerplicht, verbod op samenscholingen boven de tien man, verbod van alcoholverkoop tussen 22 en 7 uur en verbod op risicovol consumptiegedrag. Hij deelt ze mee via Twitter. In de hoop dat de Nationale Veiligheidsraad op donderdag ook wat dingen aanscherpt waaraan hijzelf niks kan doen. Zoals het inperken van de bubbel.

   Vrijdag 24 juli
   De week zal worden afgesloten met een totaalstand van 711 nieuwe besmettingen in de stad Antwerpen. Geconfronteerd met de slappe maatregelen van de Veiligheidsraad uit De Wever in deze krant zijn ongenoegen en zet zo druk op een volgende zitting. Cathy Berx doet op Radio 2 een bijna wanhopige oproep om in Antwerpen de bubbel vrijwillig te beperken.

   Maandag 26 juli
   Onder druk van de Nationale Veiligheidsraad – die zelf de maatregelen voor het hele land aanscherpt – kondigt de gouverneur een reeks bijkomende maatregelen aan voor de hele provincie, en nog strengere ingrepen voor de stad Antwerpen en de brede rand.

   Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.