Geen categorie

Corona etnisch profileren

Ons land moet onderzoeken of het coronavirus mensen met een migratieachtergrond harder treft, aldus Charlotte De Kock (UGent) Zij schrijft dat in een opinie in De Standaard. Niet toevallig enkele dagen, nadat Dirk Geldof, Antwerpse socioloog zowat hetzelfde liet optekenen in diezelfde krant. Mijn oren tuiten en mijn ogen tintelen nog bij het lezen van deze opinie.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200713_97676981 (achter betaalmuur)

Je kan je het amper voorstellen wellicht dat de linkse brigade in Vlaanderen nu een etnische profilering bepleit inzake corona. Zo pleit De Kock ondermeer : “Om de oorzaken van verschillen te achterhalen en aan te pakken, moeten we ook andere indicatoren (zoals arbeidssituatie, onderwijs­niveau, woonsituatie) registreren en analyseren.”

Alsof het gebrek aan gezondheidszorg voor mensen die in armoede en/ of penibele omstandigheden wonen en werken een exclusief probleem is voor mensen van vreemde herkomst

Dirk Geldof liet in DS dan weer optekenen, dat in het begin van de coronacrisis “Meer dan de helft van coronapatiënten in Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk is van Turkse origine”  Tenminste, zo zou gebleken zijn uit een filmpje dat door de Turkse gemeenschap zelf was opgenomen en verspreid. Los van de vraag ‘de helft van hoeveel in totaal’, heb ik nergens kunnen lezen dat deze cijfers ook door het ziekenhuis zelf werden bevestigd.

Minister Zuhal Demir greep dit filmpje aan om in een boodschap op haar facebook, de Turkse gemeenschap op te roepen voor meer verantwoordelijkheidsgevoel en het beter opvolgen van de corona richtlijnen. Er werden zelfs influencers ingezet om de Turkse gemeenschap beter en dwingender te informeren.

https://www.hln.be/in-de-buurt/genk/-meer-dan-de-helft-van-coronapatienten-in-ziekenhuis-oost-limburg-in-genk-is-van-turkse-origine~a184b2da/

Hoeft het gezegd dat zij enkele ‘deug-politici’  op haar nek kreeg met de beschuldiging van…aan etnische profilering te doen en zo bevolkingsgroepen tegen mekaar op te zetten…

Trouwens, Dirk Geldof, later bleek dat de lockdown in deze gemeenschap traag op gang kwam en dat er in het weekend daarvoor nog “nog vele trouwfeesten en andere events waren. Daarnaast kunnen symptomen opduiken tot wel twee weken na besmetting.’   https://dekanttekening.nl/samenleving/zijn-turkse-nederlanders-vatbaarder-voor-het-coronavirus/

Ik weet ook niet of deze sociologen en andere onderzoekers wel eens in een wachtzaal van een ziekenhuis vertoeven ? Als wij in één van de twee Turnhoutse ziekenhuizen komen, zien en horen wij daar heel wat patiënten van vreemde origine. Idem als ik bij de apotheker langs ga. Het is dus absoluut onjuist te laten uitschijnen dat mensen van andere etnie géén of te weinig toegang zouden hebben tot gezondheidszorg.

Ondertussen weten we ook dat meer dan de helft van de coronadoden te betreuren zijn in de woonzorgcentra. En of daar dan in verhouding meer mensen van een andere etnie bij zijn is zeer twijfelachtig. 8 jaar geleden luidde het nog dat er amper allochtonen verbleven in Vlaamse rusthuizen en dat vele allochtone bejaarden zelfs angst hebben voor een rusthuis.  https://www.gva.be/cnt/aid1111868/amper-allochtonen-in-vlaamse-rusthuizen

In Brussel zou zelfs 70% van de cornadoden uit de rusthuizen komen   https://www.bruzz.be/samenleving/naar-schatting-70-procent-van-brusselse-coronadoden-komt-uit-rusthuis-2020-06-06

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat elk ziekenhuis een extra ploeg moet inzetten, in de administratie en patiënten-opvolging, om -met een vergrootglas- te gaan speuren naar mogelijke sporen van etnische achterstelling en/of verschillen ?! En als het dan toch zo belangrijk is voor sommigen, laat ons dan alles etnisch registreren. Dan kunnen  vragen zoals : wie maakt ten onrechte gebruik van de spoeddiensten en is er een verschil in etnische afkomst ?  Of vragen zoals : wie komt er onmiddellijk naar de geneesheer-specialist in een ziekenhuis, zonder eerst zijn huisarts te raadplegen en/of zonder enige doorverwijzing ? Of een vraag als : zijn er bepaalde etnische groepen die meer of minder overlast veroorzaken in een ziekenhuis… En is er al dan niet sprake van overconsumptie bij één of andere etnische groep ?!

Wellicht beseffen deze voorstanders van etnisch profileren het niet maar zij zouden zo wel eens de doos van Pandora kunnen openen met zeer onaangename verrassingen…

En weet je wat, laat ons dan ook maar meteen in kaart brengen hoeveel corona PV’s/boetes de politie heeft uitgeschreven ‘per etnische groep’ en hoeveel ‘coronaspuwers’ er al dan niet van vreemde herkomst zijn…

Maar misschien is het eerder en vooral de bedoeling om in de ziekenhuizen en de gezondheidszorg in het algemeen voldoende animo te verwekken om er ook een BLM-beweging te doen ontstaan ?

Standaard