Geen categorie

Business as usual

eurobiljetten - BusinessMindz

Het was een opdoffer van formaat. Vast te stellen dat er een tel- of rekenfout werd gemaakt in de begroting van Turnhout. Een fout van maar liefst 26 miljoen…Geen alledaags foutje dus.

Terecht werd voor zo’n grote blunder een extern auditbureau aangezocht om op zoek te gaan naar de oorzaak van die fout. Sommigen eisten ook onmiddellijk de kop van schepen Stijnen, verantwoordelijk voor financiën.

Samensmelting boekhouding

Na het bekend maken van deze rekenfout heb ik onmiddellijk gesteld dat één van de oorzaken zeker het samenvoegen van de boekhoudingen van OCMW en stad zou zijn.

Uit het onderzoek blijkt nu dat dit door de auditor ook als één van de oorzaken naar voor werd geschoven. Samen met een gebrekkige interne controle.

Dit gegeven is, samen met de langdurige afwezigheid van de financieel directeur, naar mijn mening dan ook een verschoningsgrond. Zowel voor de ambtenaren als voor schepen Stijnen.

Niet blind varen

Een ontslag is dan ook niet aan de orde. Schepen Stijnen heeft in zijn bevoegdheid van financie-schepen, gedurende vele jaren, een vlekkeloos parcours afgelegd. Het moet voor hem dan ook absoluut niet prettig zijn om nu geconfronteerd te worden met deze blunder. Het is een blaam, een smet op zijn blazoen.

Geen business as usual

Maar het schip nu verlaten zou, gezien ook de langdurige afwezigheid van een financieel directeur, betekenen dat het Turnhouts schip -financieel-blind moet varen. En dat is absoluut niet aangewezen. Het nu afstappen zou hem zwaar worden aangerekend.

Integendeel moet de schepen nu asap, vanuit de gemaakte vaststellingen en tekorten inzake interne controle, zorgen dat de nodige aanpassingen en wijzigingen worden geïmplementeerd. Dergelijke blunders zijn immers niet voor herhaling vatbaar !!

Ik wil mij ook uitdrukkelijk verzetten tegen al dezen die, vooral op sociale media, steeds weer terugkomen op de onterechte vraag van ‘waar is dat geld gebleven en wie is hier beter van geworden’. Er is absoluut GEEN sprake van verdwenen geld, laat staan van kwaad opzet.

Standaard