Geen categorie

Oogverblinding

onderweg met de fiets: Oogverblinding - letterlijk

Hoera, de werkloosheid in Turnhout is afgelopen maand (juni) een beetje gezakt. Met 14 eenheden zelfs. Maar dit zo, zonder verdere toelichting, hier neerschrijven zou pure oogverblinding zijn. Niet enkel oogverblinding, het zou de feitelijkheid ook geweld aan doen.

En die feitelijkheid wil ondermeer dat het aantal WerkZoekenden met een Uitkerings Aanvraag (WZUA’s) met -9- eenheden is gestegen. Anders gezegd : er zijn meer mensen bijgekomen die ook effectief dopgeld ontvangen. Sinds vorig jaar juni is deze groep toegenomen met 307 werklozen.

Pijnpunten

*de verhouding tussen werklozen van Belgische origine en werklozen van vreemde origine loopt steeds verder uit mekaar. Waar  vorig jaar nog 48,7% Belgen in de statistieken voorkwamen, is dit een jaar later nog maar 45,9%.

In absolute aantallen telden we in juni 2019, -1.003- Belgen en 1.055 werklozen van niet Belgische origine. Juni 2020 zijn deze cijfers als volgt : 1.096 (+93) Belgen en 1.287 (+232) werklozen van vreemde origine.

*461 werklozen blijken geen of te weinig kennis te hebben van de Nederlandse taal. Ik ga ervan uit dat deze 461 personen zich situeren in de groep werklozen van buitenlandse herkomst. Dat betekent dat meer dan 1 op 3 werklozen van vreemde herkomst (35,8%) met een  taalprobleem kampt. En dat taalprobleem betekent veelal  ook een moeilijk te nemen drempel om aan een duurzame job te geraken.

*Bekeken naar de woonplaats stel ik vast dat maar liefst -921- werklozen in het èchte centrum van Turnhout wonen. Dat zijn er 168 meer dan een jaar geleden. Dat is goed voor meer dan de helft van de aangroei van de werkloosheid in het afgelopen jaar (+325)   

Taal- en integratielessen, beroepsopleidingen VDAB, Leefloners in een werk/opleiding in de sociale economiebedrijven zoals WEB, Veldekenshof en andere…het stond allemaal enkele maanden op non-actief wegens corona.

Oogverblinding kunnen we dus missen als kiespijn…Integendeel moet er een flink tandje worden bijgestoken. Misschien heb ik erover gekeken, maar ik heb over het aanpakken van deze pijnpunten weinig gelezen in het relanceplan…

Standaard