Geen categorie

Flitsende lampen

Na 60 jaar heeft Philips -sinds enkele jaren Signify- in Turnhout géén eigen gebouwen of grond meer in eigendom. De vastgoedontwikkelaar Jeni Real Estate is in gesprek met Stad Turnhout om het terrein te herontwikkelen. Onder meer het afbreken van leegstaande gebouwen moet de site aantrekkelijker en leefbaarder maken

Geen zwaar verkeer

Misschien is dit wel hèt moment om op deze terreinen een grote goederenhub te realiseren. Daar kan dan alles wat in de Turnhoutse binnenstad met (te grote) vrachtwagens moet worden geleverd, worden gecentraliseerd. Om het van daaruit met kleinere bestelwagens en/of fiets op zijn plaats te brengen.

Cubicyle: de innovatieve bakfiets voor stedelijke distributie - TGTHR.nl

Haast en spoed

Haast en spoed is zelden goed. Zo blijkt nu dat tijdsdruk één van de oorzaken is geweest om tot een rekenfout te komen van 26 miljoen. Tijdsdruk en gebrek aan interne controle + de samenvoeging van stad en OCMW liggen aan de bron van deze fout. “Van kwaad opzet was geen sprake”, oordeelt de auditor in HetLaatste Nieuws.

Flitsende lampen

Haast en spoed is ook nooit goed in het verkeer. Zo werden in 2019 maar liefst -47.194- snelheidsovertredingen vastgesteld in de politiezone Turnhout. Het gros daarvan, namelijk -25.032- in Turnhout zelf (53%)

Maar, het moet gezegd, het overgrote deel van deze overtredingen op Turnhouts grondgebied, betreft ‘milde snelheidsovertredingen’. We spreken dan over 21.886 vaststellingen waarbij de toegelaten snelheid werd overschreden met maximum 10km/uur. (laagste categorie) Goed voor ruim 87%. In verhouding heeft men in Lille, (58% in laagste categorie) Kasterlee (64,9% in laagste categorie) en Beerse (71,4 in laagste categorie)de zwaarste voeten.

Standaard