Geen categorie

Een huis met een tuintje gehuurd*

Verplichte affichering te huur: gebruik het sjabloon | Stad Gent

Wie woont waar en wie huurt of is eigenaar. In deze blog maak ik een overzicht voor Turnhout. Van alle huishoudens in onze stad is zowat 40% huurder. 7.912 huishoudens tegenover 11.906 die eigenaar zijn van hun woning.

Sociale huisvesting

Er zijn 1.17O woongelegenheden in de sociale huisvesting. Hiervan worden er 978 bewoond door inwoners met een Belgische nationaliteit, (83,6%) en 124 woningen zijn verhuurd aan mensen met een Niet EU nationaliteit (10,6%) De gemiddelde huurprijs = 294,38 €/maand

Ter vergelijking : Beerse heeft 307 sociale huurwoningen, bijna 91% bewoond door Belgen en 10 woningen door mensen van buiten de EU. Ruim 22% van de huishoudens in Beerse huren hun woning.  Oud-Turnhout heeft 96 huurwoningen waarvan 92% bewoond door mensen met een Belgische nationaliteit en 3 woningen voor mensen van buiten de EU. 20% van de huishoudens huurt hun woning in Oud-Turnhout. Vosselaar telt 104 sociale huurwoningen waarvan 96 bewoond door Belgen en 5 door mensen met een niet EU nationaliteit. In deze gemeente is minder dan 20% huurder.

Grote verschillen in Turnhout

Als we naar de wijken kijken in onze stad, dan is vooral in het centrum het aantal huurders het grootst met 48,6%. Niet toevallig is in het centrum ook de welvaartsindex (belastingplichtigen) met -87,5 het laagste van de ganse stad, waar deze index op 95,2 staat. (basis = 100)  In het centrum wonen 14.493 inwoners, goed voor 32% van alle inwoners. 910 werklozen wonen in dat centrum, of 38%.

Turnhout noord, Heizijdse Velden en het noorden telt 24,2% huurders, 2.691 inwoners, een welvaartsindex van +106 tot 119 en 52 werklozen. Stedelijk wonen Oost, met 9735 inwoners heeft 39% huurders, een welvaartsindex tussen 87 en 91 en 495 werklozen. Aan de westkant van Turnhout tellen we 9.100 bewoners met eveneens 39% huurders, maar met een vrij hoge welvaartsindex die rond het gemiddelde van 95 schommelt en 482 werklozen. De zuidelijke wijken tellen 6.667 bewoners, 34% huurders, een welvaartsindex tussen 87 en 92 en 289 werklozen. Tenslotte Zevendonk en het zuiden, met het kleinste aantal inwoners -1.936-, slechts 16% huurders, een veel hogere welvaartsindex die zich Situeert tussen de 106 en 119 en een deeltje zelfs daarboven en 41 werklozen.

Welvaartsindex = 2016 : 95,2 ; 2015 : 95,7; 2008 : 98,6

Provincie Antwerpen 2016 = 1O4,1  Vlaanderen = 105,8

Een hoog % huurders is ook een belangrijk indicator inzake armoede in onze stad. Velen betalen tot meer dan 1/3 van hun inkomen aan huur. Zowel voor gezinnen als alleenstaanden is de huur op de privé markt, veelal een te grote hap uit het budget. Mechelen, een andere centrumstad in de provincie heeft iets meer dan 37% huurders. Maar deze stad heeft dan wel het voordeel dat ze werden gefuseerd met enkele andere gemeenten waarin meerdere redidentiële en rijkere wijken.

Noot : Ook deze cijferreeks toont -nog maar eens- aan dat ook dit een struikelblok is voor een (on)mogelijke fusie

Vraag : zal de bewoning van de Turnova-site (in het Centrum) en de woonuitbreiding van de Hezijdse velden de welvaartsindex voor Turnhout -al dan niet- gevoelig optrekken ? Die effecten zullen we pas over enkele jaren kennen…

*https://www.youtube.com/watch?v=regPlKA9X3Q

Bronnen : Provincie in cijfers; Arvastat

Standaard