Geen categorie

Turnhoutse Boerenkrijg

De Boerenkrijg is terug in onze stad. Waar die in 1798 draaide om ‘outer en heerd’, gaat het nu om boer en tuinder. Het rommelt in de buurt van de Heizijdse velden. Meer bepaald in en om de stadsboerderij.

Er is daar een ernstige vertrouwensbreuk tussen een boer, leden van de zelfoogsttuin en de directeur van de Troef, Luc Ruts. De Troef is concessiehouder. Er werd een goed gedocumenteerd dossier opgemaakt en overgemaakt aan het schepencollege.

Visie

Het conflict draait om een verschil in visie. Zo is boer J. samen met de leden van mening dat de zelfoogsttuin moet worden ingericht als CSA tuin, volgens de krijtlijnen van de permacultuur (wat met CSA boerderij bedoeld is kan je nalezen op http://www.veldverkenners.be )

Verder leeft er ook flink wat onvrede over het ontslag van boer J. Meer bepaald over de denigrerende houding van Troefdirecteur Luc Ruts ten aanzien van J. en tegenover de leden van de zelfoogsttuin. Die leden hebben bovendien het gevoel, dat er weinig positiefs te verwachten valt van de troef en hun directeur. (mijn bronnen vertellen me ook dat boer J. ondertussen vervangen werd door een onervaren maar nabij familielid van directeur Ruts…)

Maar er is meer

In het dossier wat werd opgemaakt voor het college, klagen de talrijke ondertekenaars niet enkel aan dat er bij directeur Ruts een totaal andere visie leeft die weinig aanleunt bij de visie van de stad en bij de leden van de zelfoogsttuin.

Zij formuleren ook een aantal fundamentele bedenkingen bij hoe een sociaal economie bedrijf als de troef gerund wordt. Meer bepaald vragen ze zich af, of kwetsbare mensen werkelijk ondersteund worden naar een duurzame job. En of deze mensen wel mogen ‘groeien’ als mensen zodat zij zich opnieuw volwaardig geaccepteerd weten en voelen in de samenleving.

Zij vragen ook dat de stad, minstens tijdelijk, een grotere regierol zou opnemen in de verdere uitbating van de zelfoogsttuin en de stadsboerderij.

Mistoestanden

Als klap op de vuurpijl, dringen de ondertekenaars ook aan dat de stad al het mogelijke zou doen, om na te gaan of de Troef, die contractueel instaat voor groenonderhoud in het openbaar domein van de stad zich daadwerkelijk bezondigd heeft aan mistoestanden. En zo ja, deze te laten herstellen en in de toekomst te voorkomen.

Zij menen het hun plicht om dit vermoeden van mistoestanden te melden.

En de boer, kan dus niet zondermeer verder ploegen. Dreigt nu, na de onverkwikkelijke zaak rond wassalon Gudrun (zowel wat de overname als het latere faillissement betreft) een nieuw “schandaal” ??

De leden ondertekenaars dringen er alvast sterk op aan, om de kritische bedenkingen over de werking van het sociaal economie bedrijf de troef en de uitbating van de CSA zelfoogsttuin ter harte te nemen en verder te onderzoeken. Word wellicht vervolgd…

Een jaar geleden, op 11 mei 2019 publiceerde ik de blog ‘bezig baasje’ op http://www.wolput.com , zeker ook nuttige achtergrondinformatie.

Standaard

Een gedachte over “Turnhoutse Boerenkrijg

  1. linsen zegt:

    Ik vind het raar dat steeds de zelfde personen terug komen .Ruts en Op de Beeck bij wassalon Gudrun.hoe is het mogelijk dar zoiets kan blijven duren.Ge zou gaan geloven dat sommige personen beschermd zijn

    Like

Reacties zijn gesloten.