Geen categorie

Werkloosheid in + en –

Alweer een maand van Lockdown voorbij. En hoe evolueerden de werkloosheidscijfers afgelopen maand in onze stad ? Een overzicht in plus en min.

April en mei

Met 2397 werkzoekenden, tellen we er 34 minder dan in april. Maar de cijfers worden ingedeeld in *werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag, zij die dus effectief stempelgeld krijgen, afgekort WZUA, *jongeren in beroepsinschakelingstijd, afgekort BIT, *vrij ingeschreven werkzoekenden, dit zijn werkzoekenden die (nog) geen recht hebben op een uitkering. Deze categorie bevat mensen in vooropzegperiode, herintreders of werklozen die omwille van langdurige werkloosheid geen uitkering meer krijgen. Tenslotte is er de categorie “andere”, waar ondermeer rechthebbenden op leefloon verplicht worden ingeschreven. Werkzoekenden in opleiding, net als deeltijds werkenden, al dan niet met bijkomende uitkering worden NIET meegeteld in de cijfers.

Van mei 2019 tot mei 2020

Nu we die gegevens als achtergrond kennen, stel ik vast dat het aantal WZUA’ers slechts met 8 personen afnam in de afgelopen maand. En hoe evolueerde een en ander sinds mei 2019 ? Op één jaar tijd nam de werkloosheid in onze stad toe met 314 personen. Het aantal WZUA’ers daarin = 302. De verhouding bekeken naar origine blijft al een hele tijd gelijk en situeert zich tussen de 46% en 47% werklozen van Belgische origine.

Enkele opvallende cijfers tenslotte : het aantal werklozen van Roemeense origine nam in mei af mei af met maar liefst 50 personen, van 166 naar 116. Wellicht is een groot gedeelte van hen momenteel tewerkgesteld als seizoenarbeider in de tuinbouw. Toen ik vorige week langsreed in het “glazen dorp” van Merksplas, kon ik het aantal auto’s met Roemeense nummerplaat amper tellen.

Zoals u merkt, beste lezer, de cijfers geven zowel plussen als minnen. Maar de cijfers geven ook aan dat “waakzaamheid” geboden blijft. Hopelijk komt mijn nare droom over een vies toekomstbeeld ( te lezen op wolput.com ) de komende maanden niet te dichtbij.

Standaard