Geen categorie

Wat blijft er mislopen ?

Dagelijks krijgen we een overzicht van de coronacijfers. Sciensano maakt daarvan ook telkens een mooi samenvattend en overzichtelijk persbericht van de evolutie in die cijfers.

Zelf bekijk ik ook elke dag die perssamenvatting. Als je een langere periode dan analyseert, kom je tot de vaststelling dat het aantal besmettingen -in weerwil van sommige krantenkoppen- niet stijgt. Maar dan moet je wel even de moeite doen om het aantal besmettingen te relateren aan het aantal testen die dag.

Ik maakte die oefening voor de dagen vanaf 21/5 tot en met 28 mei. En stelde vast dat op 23/5, 2,62% van de testen positief was. Op 24/5 was dat 2,24%, op 25/5 zelfs 3,66% en op 26/5 was het 2,69%. Alle andere dagen bleef het cijfer van het aantal besmettingen onder de 2%.

Het totaal aantal besmettingen periode 21/5- 27/5, was goed voor exact 2% van het aantal testen in de overeenkomstige periode. Vandaag, op 28/5 waren er in cijfers 257 besmettingen op 13.917 testen, goed voor maar 1,84%. Als ik dan de periode 21/5 tot en met 28/5 bekijk (98.597 testen en 1951 besmettingen) daalt het gemiddelde zelfs een klein beetje, naar 1,97%

Maar bekeken naar de bron van het aantal vastgestelde besmettingen komen toch wel de verontrustende cijfers in de woonzorgcentra (WZC) naar voren. Zo kwamen op 24/5 bijna 50% van de besmettingen uit WZC. Vandaag op 28/5 is dat opnieuw 50%. Over de gehele periode (21/5 t/m 28/5) is maar liefst 27% van het aantal besmettingen afkomstig uit de WZC.

Wij herinneren ons allemaal nog wel de erg alarmerende cijfers, in het begin van de coronacrisis, vooral wat het aantal overlijdens betreft in de WZC. Toen vooral vermoedelijk coronagerelateerd want er waren weinig tot geen testen uitgevoerd. Ook in de Kempen in een WZC in Geel (home Laarsveld) telde men op 3 weken tijd maar liefst 39 overlijdens. https://www.hln.be/in-de-buurt/geel/home-laarsveld-telt-39-overlijdens-op-drie-weken-tijd-situatie-nog-zeer-ernstig-maar-we-zijn-het-tij-aan-het-keren~a8497273/ Van recentere datum zijn het aantal vastgestelde besmettingen in Smeedeshof in Oud-Turnhout. 35 bewoners en 25 medewerkers die positief hadden getest.

Het is toch op zijn minst erg verwonderlijk te noemen dat in een beschermde en afgeschermde omgeving als de WZC een zo hoog aantal besmettingen blijft voorkomen…Minister Beke moet hier toch eens een ernstig onderzoek naar voeren.

Standaard