Geen categorie

Maggie torpedo.

Torpedo: afbeeldingen, stockfoto's en vectoren | Shutterstock

Je moet het toch maar doen. De mensen de les lezen dat ze inzake het bezoekrecht zich moeten houden aan de regels. Je mag immers slechts één bubbel creëren. Met andere woorden, als je op bezoek gaat bij je moeder, moet je bij die bubbel blijven en mag je daarna niet op bezoek bij je (elders wonende) dochter. Toch is het dat wat Maggie aankondigde op de vraag in de 7edag : wie ga jij bezoeken.

 

Je eigen beslissingen -als minister- verloochenen

Met haar antwoord op een kijkersvraag daarover viel ze los door de mand. Haar excuus van we zijn zeer voorzichtig en dat zal geen uren duren, gaat dan niet alleen op voor haar maar ook voor alle andere 11,5 miljoen Belgen. Met dit zo te stellen torpedeert ze de beslissingen die de veiligheidsraad heeft genomen. Ze pookt bij wijze van spreken iedereen op om meerdere bubbels te vormen als je maar voorzichtig bent

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/10/viroloog-steven-van-gucht-heb-het-meest-schrik-van-privecontac/?fbclid=IwAR1C1xt8-CPPSgXf0vQ4oL3hIRuS_iWOCHwE887C6nU_IadEZm-Us8jU_28

Kleinkinderen in co-ouderschap

Wij kiezen voor onze kleinkinderen…maar die volgen wel een systeem van co-ouderschap. Een week bij de papa en plus mama en een week bij de mama. Deze week zijn ze bij de mama. Als ze nu contact hebben met de grootouders of vrienden langs mama’s kant, mogen zij ons de  volgende weken niet meer bezoeken. Niet waar ?

Lees het antwoord wat ik terzake heb ontvangen

Een huishouden, ongeacht de grootte, mag thuis tot vier personen ontvangen. Deze vier personen zijn steeds dezelfde personen en maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden.  Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn volledige huishouden zich, en zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. De leden van de nieuwe op die manier gevormde “groep” mogen thuis geen andere personen ontvangen, noch door andere personen ontvangen worden.

In uw specifieke geval betekent dit dat wanneer uw kleinkinderen met hun papa en plus-mama (of omgekeerd) op bezoek gaan bij de grootouders langs papa’s zijde (of langs mama’s zijde) , ze niet meer op bezoek mogen gaan bij anderen. Het is dus aan te raden dat beide ouders van uw kleinkinderen vooraf goed overleggen met wie de kleinkinderen een nieuwe op die manier gevormde ‘groep’ aangaan. Zij mogen immers geen meerdere ‘nieuwe groepen’ vormen.

De voorbije dagen besprak ik uw vraag met medewerkers van de FOD Volksgezondheid, maar ook met onze gezondheidsconsulent, politie, noodplancoördinator … Samen kwamen we tot een principe dat vergelijkbaar is met het principe dat nu in het ministerieel besluit werd gepubliceerd. Het is op dit moment immers nog van groot belang om de verdere vermenging van de zogenaamde ‘bubbels’ nog te beperken. Als dit niet voldoende gebeurt, worden er nieuwe verbindingen gelegd waarlangs het virus zich verder kan verspreiden. Daardoor zou het risico op de verspreiding van het virus exponentieel verhogen en zou het veel moeilijker worden om de situatie te beheren.

 

Ondertussen maakt Goedele Liekens (ook al van Open VLD) zich druk omdat de pers te weten kwam dat een auto -die geparkeerd stond op de plaats waar, behalve haar schoonzoon, ook nog  andere Open Vld’ers deelnamen aan een  barbecue- op haar naam stond (er werden in deze zaak maar liefst -14- Pv’s opgesteld) Een geweldig afleidingsmaneuver, dat wel !

https://www.hln.be/in-de-buurt/sint-truiden/goedele-liekens-reageert-op-illegale-barbecue-met-ex-schepen-voor-alle-duidelijkheid-ik-was-daar-niet-he~a3a22b28/

 

Standaard