Geen categorie

Werkloosheidsbericht april

Deze acht tips helpen je als je werkloos bent | Metro

Uit het persbericht VDAB (5/5/20) : “De coronacrisis, die in de eerste plaats een gezondheidscrisis is, oefent  ook een duidelijk negatieve impact uit op de werkloosheidscijfers. Eind april 2020 telt Vlaanderen 201.757 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Op jaarbasis betekent dit een stijging met 21.412 eenheden of 11,9%. “

Turnhout

In Turnhout tellen we op jaarbasis -302- werklozen meer. Een stijging met 14,2%. Deze stijging is goed voor bijna 1 op 5 van de bijkomende werklozen in het arrondissement (18%) Uiteraard heeft dit ook een impact op de werkloosheidsgraad in Turnhout. Die stijgt met maar liefst 1,5 procentpunt, (tot 11,7) waar de werkloosheidsgraad in Vlaanderen (6,5) toeneemt met 0,9 procentpunt en in het arrondissement (6,2) met 0,8 procentpunt. De verhouding inzake origine Belgen (46,8%) tegenover niet-Belgen blijft gelijk.

Beroepsgroepen

Het overgrote deel van de stijging met 302 werklozen situeert zich in een beperkt aantal beroepsgroepen zoals :

Horeca + 64;   verkopers +78;  logistieke sector, zoals transport +9;  goederenbehandelaars +69 en chauffeurs + 27 of een totaal van 247.

Bang afwachten

Het is voor velen erg bang afwachten wanneer en in welke mate er een heropleving zal komen. Tegelijk moeten we er ook vanuit gaan dat het aantal volledige werklozen de komende maanden nog zal stijgen.

Als gevolg daarvan zal de armoede -die al erg groot is in onze stad- nog toenemen.

bron : https://arvastat.vdab.be/

Standaard