Geen categorie

Recupereren èn saneren

Hopelijk is begin mei het coronavirus ‘onder controle’, zodat de druk op onze ziekenhuizen wat kan afnemen. Want tot zolang blijven wellicht de maatregelen van geen bezoek en uitstel van alle niet-dringende afspraken en ingrepen gelden.

 
Trouwens, de lock down maatregelen zullen zeker in fases worden opgeheven. Niet alles en iedereen tegelijk terug ‘den hort’ op. Er zullen ook nog veel meer testen dan nu moeten gebeuren. Over drie tot vier weken zouden op grote schaal immuniteitstesten – 40.000 tot 50.000 per dag – uitgerold kunnen worden. Meerdere laboratoria werken eraan om de techniek betrouwbaar te maken. Over een week, ten laatste twee, zou ze voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar moeten zijn. Eind april ook voor grote groepen burgers.

https://www.gva.be/cnt/dmf20200406_04914223/hoe-geraken-we-uit-de-lockdown-achter-de-schermen-wordt-er-volop-aan-gewerkt

De economie bloeit niet meer maar bloed

 

In welke toestand wij onze economie -in de meest ruime zin van het woord- zullen aantreffen nà de lock down is een groot vraagteken. Maar we mogen, moeten er zelfs van uitgaan dat het allemaal nog -relatief- zal meevallen. Zeker gezien de snelle en doortastende maatregelen die zowel de Federale als de Vlaamse regering heeft genomen ter ondersteuning van die economie. Maar er zal zeker wel een hele  tijd (hoelang ?) nodig zijn om te recupereren van dezer corona-uppercut.

En onze begroting dan ?

Wat we al wel zeker weten is dat de begroting van ons land zal achterblijven met een gigantisch tekort.
En hoe zal dat worden aangepakt ?
Om te beginnen weten we nu nog niet met welke regering dat dit zal moeten gebeuren ? Maar het zal hoe dan ook een gouvernement moeten zijn, wat stevig, heel stevig op zijn poten staat. En een regering die een èchte meerderheid heeft in Vlaanderen en Wallonië. En dergelijke regering hebben we vandaag duidelijk (nog) niet.
Maar eenmaal die vraag beantwoord, wie de opdracht van saneren gaat uitvoeren komt de vraag : HOE ?

Niet in de zorg !

Het lijkt me ondenkbaar dat er zal worden bespaard in de zorgsector. Zeker niet nu deze in de corona-crisis meer dan zijn noodzaak, nut en degelijkheid heeft bewezen. In plaats van besparen zal er in deze sector moeten worden geïnvesteerd.

Ook niet in de sociale zekerheid !

Maakt men dan de keuze om te gaan beknotten in de sociale zekerheid. In de wetenschap dat we nu al een probleem hebben in de pensioenen en dat de werkloosheid de komende tijd erg zal aanzwellen ? Eventuele besparingen in die sociale zekerheid zullen bovendien ook maar een klein deeltje van de nodige miljarden opleveren. Dergelijke keuze zou trouwens leiden, tot een golf van protesten en stakingsacties.

De korte pijn dan maar ?

Het zou wel eens kunnen dat de regering kiest voor een maatregel, vergelijkbaar met de saneringen in de jaren 80. Toen werd op 21 feburai 1982 de Belgische frank in één klap met 8,5% in waarde verminderd. Die Belgische frank bestaat nu niet meer en dergelijke maatregel kan dan ook niet meer.

Toch een vorm van devaluatie denkbaar

Maar er is een andere piste denkbaar. En dat is de piste van de spaarboekjes. Op dit ogenblik beloopt het totale tegoed op deze spaarboekjes zowat 280 miljard euro. Daarvan, bij (volmacht)wet 10% in beslag nemen door de overheid zou meteen 80 tot 90% van het begrotingstekort oplossen.

En men zou dat kunnen doen onder het mom van investeringen die (tijdens de crisis) werden gedaan in de economie van ons land…
Nu hoor ik velen van u al ‘luidop zeggen’ : dit kan,mag noch zal gebeuren. Dit is ondenkbaar en onmogelijk. Men moet van onze spaarcenten afblijven. En ik maak, samen met u dezelfde bedenkingen…

 

Maar, wie zou drie maanden geleden -bij de jaarwisseling- ook maar in de verste verte hebben vermoed dat wij in deze lock down zouden terecht komen. Dat we in ons kot moeten blijven; dat onze bewegingsvrijheid zo fel zou worden beperkt. Dat we niet meer mogen reizen. Dat de grote zomerfestivals zouden worden geannuleerd, dat advocaten mensen zouden aansporen om een proces aan te spannen tegen dokters die weigeren om een 91-jarige nog op te nemen op I.C., dat onze politiemensen bij het doen toepassen van de maatregelen zouden worden bespuwd, dat…. enz.  Zelf heb ik alvast met nieuwjaar niemand een ‘goede lock down’ gewenst.

En het is niet omdat iets als onmogelijk klinkt of lijkt, dat het niet zou kunnen gebeuren !

Standaard