Geen categorie

Leefloon in Turnhout

Afbeeldingsresultaat voor fotos statistieken

Wat met het leefloon

In de voorbije blogs gaf ik mijn lezers heel wat Turnhoutse cijfers. Meer bepaald over de werkloosheid, de discrepantie tussen het aanbod van jobs en de stijging van de werkloosheid in onze stad. Maar ook over de bevolkingssituatie en de groeicurve. In deze blog neem ik de situatie van het leefloon onder de loupe.
Het vertrekpunt, of het meetpunt zoals u wil is januari 2019. Ik maak ook de vergelijking met het arrondissement Turnhout.

Voor de goede orde : voor Turnhout spreken we op dat ogenblik van een bevolking van –44.664– en voor het arrondissement van –461.867-. Arrondissement ZONDER Turnhout = 417.203 inwoners.

Stad 1/19

721 leefloners, waarvan 426 niet EU; 55 EU en 240 Belgen. 354 lln zijn erkende vluchtelingen en subsdiair beschermden.

Indeling naar leeftijd : -25 jaar = 219; 25 -34 jaar = 203; 35 -49 jaar = 190; 50 -64 jaar = 88 en +65 jaar = 21

Wat betreft de categorie leefloon : 253 alleenstaanden; 255 met een gezin ten laste en 213 samenwonenden

Stadsregio 1/19

*Beerse = 30 lln op een bevolking van 18.084. 10 van deze lln zijn erkende vluchtelingen

*Oud-Turnhout = 24 lln op een bevolking van 13.662, waarvan 11 erkende vluchtelingen

*Vosselaar = 28 lln op een bevolking van 11.187 en 10 van hen zijn erkende vluchtelingen.

Arrondissement 1/19

Opgelet : dit zijn de cijfers ZONDER Turnhout. Maakt het makkelijker om te vergelijken.    bevolking= 417.203
1.414 Leefloners waarvan 385 erkende vluchtelingen. 472 hebben een niet EU nationaliteit; 125 een EU en 817 zijn Belgen.

 

 
Inzake leeftijd zijn 454 lln jonger dan 25 jaar; 322 in de leeftijd tussen 25 en 34; 370 in de groep 35 tot 49: 220 zijn tussen de 50 en 64 oud en 48 van hen zijn +65 jaar

 
Inzake categorie : 557 alleenstaanden; 457 met een gezin ten laste en 400 samenwonenden.

Ter vergelijking andere regionale steden

Herentals telde op 1/19 -65- erkende vluchtelingen en subsidiar beschermden in leefloon
Voor Hoogstraten is dat aantal 7; voor MOL tellen we er 58 en voor Geel 97.

 
Samen met mij kan u vaststellen dat -zowel inzake leefloon algemeen als inzake erkende vluchtelingen- er een heel zware druk ligt op de stad Turnhout.

 
Over spreiding binnen de stadsregio is er nog steeds géén sprake laat staan over spreiding in het arrondissement Turnhout. Ondanks regelmatig overleg binnen de stadsregio is de boodschap nog steeds Turnhout trek alleen uw broek op !

 
En dat betekent uiteraard ook een zware financiële inspanning voor de stad Turnhout. Twee keer zelfs werd binnen het OCMW extra personeel ingezet. (in 2016 en 2018) Dit omwille van de enorme werkdruk ingevolge de grote instroom van asielzoekers, later ook nog gevolgd door gezinsherenigers. In 2017 stegen de uitgaven binnen de sociale dienst v/h OCMW zelfs met 28%…

Of iedereen het er mee eens is… ?! Maar gastvrijheid en solidariteit hebben ook hun grenzen. En die grenzen zijn in onze stad bereikt ! Turnhout moet leefbaar blijven. Voor iedereen !

Standaard