Geen categorie

“We zullen doorgaan…”

Afbeeldingsresultaat voor fotos werklozen aan een stempellokaal

Voor wie het maar vervelend vindt, dat ik alweer een blog schrijf over de evolutie van de werkloosheid in onze stad…slechts één aanbeveling : sla gerust deze bladzijde over. Maar voor die vele lezers die wel graag op de hoogte blijven : lees deze blog en deel zoveel je wil.

Eerste vaststelling is dat de werkloosheid in onze stad in de maand januari toenam met -119- werklozen. Een stijging van bijna 6%… Dat is alvast géén goed nieuws. Met 2.203 zijn ze nu. Dat is, in absolute aantallen, bijna evenveel als in januari 2010 toen de stad 2.242 werklozen telde. Voor de volledigheid, januari 2010 woonden er 40.765 mensen in Turnhout terwijl er dat nu +45.000 zijn.

 

 

Naar origine bekeken telden we in 1/2010, -1.473 – Belgen (of bijna 66 %) terwijl dat nu -1030- Belgen zijn (47%) Wat meteen aangeeft dat we, zowel in de bevolkingscijfers als in de werkloosheidscijfers een serieuse verschuiving hebben gekend naar meer mensen van vreemde origine.

Waar zitten de grote verschuivingen ?

*een belangrijke toename van de categorie ‘andere’, waarin voornamelijk de leefloners vervat zitten. Dat cijfer was in 2010, toen reeds met ruim 22% toegenomen ten overstaan van 2009, -211- werklozen. Nu, januari 2020 is dat aantal opgelopen tot -459- Dit cijfer hangt uiteraard nauw samen met de grote toename van ondermeer erkende asielzoekers die zich in onze stad hebben gevestigd.

 

*Een andere belangrijke stijger vinden we in de groep EU 13 (dat betreft de 13 landen die pas sinds 2004 of later lid geworden zijn van de EU) Januari 2010 telden we 34 werklozen uit deze (13) landen, waarvan 19 Roemenen. Het zal je niet verwonderen dat deze cijfers 10 jaar later enorm gestegen zijn.

 

 

Nu tellen we 153 werklozen uit de EU 13 landen, waarvan -125- Roemenen. Op 1/1/2019 woonden in onze stad -1.371- mensen van Roemeense herkomst. Dat wil dus zeggen dat een kleine 10% van hen in de werkloosheid zou zitten. (cijfers 2020 ken ik nog niet maar heb deze al wel opgevraagd in het kader van de openbaarheid van bestuur)
En voor wie wil weten heveel Nederlanders in de werkloosheids-statistieken voorkomen : dat waren er -126- in 2010 en we tellen er -188- in 2020.

EU-gelijkheid

 

In het kader van de Europese gelijkschakelingen hebben inwoners, afkomstig uit een lidstaat van de EU en die voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden (=voldoende dagen gewerkt in land van herkomst of in ons land) dezelfde rechten inzake werkloosheid als de Belgische werklozen.
Maar noteer wel dat België het enige land is in de EU van 27 landen waar je onbeperkt in de tijd recht blijft hebben op werkloosheidsvergoedingen. Ik ben ook nogal vrij zeker dat er veel minder Belgen (wellicht zelfs géén enkele) in de werkloosheid zitten in, pakweg Roemenië, dan omgekeerd.

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t31

 

Maar Turnhout is een gastvrije stad en ondertussen al lang  niet meer alleen ‘het stadje van m’n (mijn) hert’ maar blijkbaar ook van steeds meer ‘anderen’…

Bron : https://arvastat.vdab.be/

Een plezant lieke : https://www.youtube.com/watch?v=AiTLJGeTQ4Q

Standaard